Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Veri Bilimi

Süre 4 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Veri Bilimi programı, veri bilimi alanında uzmanlaşmış profesyonellere olan artan talebi karşılamak amacıyla 2022'de kurulmuştur. Bu disiplinler arası program, Bilgisayar Bilimi, İstatistik ve Matematiğin temel kavramlarını pratik uygulamalarla birleştirerek kapsamlı bir müfredat sunar ve öğrencileri geleceğin dinamik ve veri odaklı ekonomisine hazırlar. Program, teknik becerilerin ve pratik bilginin geliştirilmesine vurgu yapar ve öğrencilere veri bilimi teknikleri ve metodolojilerinde güçlü bir temel sağlar.

Eğitim Olanakları

Veri Bilimi programı, öğrencilere veri yönetme, analiz etme ve verilerden içgörü çıkarma konusunda gerekli teknik ve analitik becerileri kazandıran güçlü bir eğitim sunar. Müfredat, veri bilimi kavramlarını ve yöntemlerini kullanarak programlama, istatistiksel analiz, veriye dayalı modelleme, veri yönetimi ve problem çözme derslerini içerir. Program boyunca öğrenciler çözümlerini ve bulgularını etkili bir şekilde iletmeyi öğrenir, profesyonel istatistiksel yazılımlarla pratik tecrübe kazanır ve çeşitli veri bilimi tekniklerinde uzmanlaşırlar. Programın amacı, veri bilimi alanındaki uzmanlık eksikliğini gidererek, kamu ve özel sektörde yenilikçi roller üstlenebilecek mezunlar yetiştirmektir.

uku-bilgisayar-programciligi

Kariyer Alanları

Veri Bilimi programından mezun olan öğrenciler, veri bilimcilerine olan talebin arzı geçtiği birçok sektörde güçlü iş fırsatlarına sahip olabilirler. Bu olumlu iş piyasası, alanda çeşitli kariyer yolları ve gelişme fırsatları sunar. Veri bilimi uzmanları, pazarlama gibi belirli bir sektörde uzmanlaşmayı veya makine öğrenimi gibi belirli bir beceriye odaklanmayı seçebilirler. Kariyerlerinde ilerledikçe, veri bilimcileri, takımları yönetme ve veri odaklı projeleri denetleme gibi liderlik rollerini üstlenebilirler. Veri bilimi mezunları için birçok kariyer olasılığı arasında veri analizi, makine öğrenimi, büyük veri yönetimi ve veri görselleştirme gibi pozisyonlar yer alır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST256
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2751
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür: Doç. Dr. Müesser NAT
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-I

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, işletme öğrencilerine bir işletme hakkında temel bilgileri öğretmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, çağdaş iş ortamını anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Yönetim işini kısaca ele aldıktan sonra, bir işletmenin tüm fonksiyonel alanları tartışılır. Tamamlandığında, öğrenciler diğer iş konularını incelemek için bir temel olarak iş kavramlarını anladıklarını gösterebilmelidir. Öğrenciler potansiyel pazarlama fırsatlarını tanımlayabilecek, ve günümüzde işletme kurumlarının nasıl işletildiğini ilişkilendirebilecek ve işletme sahiplik formlarını tanımlayabilecektir. Bu ders ayrıca öğrencileri işletme alanındaki kariyer alanlarının çoğuna maruz bırakmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda kendi işlerini kurma, temel uzun ve kısa vadeli planlama tekniklerini belirleme hakkında bilgi edinmelerine yardımcı ve faydalı olacaktır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste ekonomi kavramı, mikro ve makro ekonomi, ihtiyaçlar, istekler, tercihler, kıtlık ve tüketici tercihleri,üretim olasılıkları eğrisi, fırsat maliyeti, bütçe eğrisi,"Rational Person", maliyet-fayda prensibi, açık maliyet ve örtük maliyet, arz-talep esnekliği, aşağı mallar, normal mallar, lüks mallar, tamamlayıcı mallar ve ikame mallar, arz eğrisi ve talep eğrisi, denge fiyatı ve miktarı,arz fazlası ve talep fazlası, arz ve talep fonksiyonları, fonksiyonlarla denge fiyatı ve miktarı hesaplama, vergi çeşitleri ve arz ve talep üzerine etkisi, maliyet çeşitleri; sabit maliyet ve değişen maliyet, toplam geliri ve toplam maliyeti hesaplama, kâr-zarar hesabı, başabaş noktası hesaplama, başabaş grafiği hazırlama, amortisman çeşitleri ve amortisman hesaplaması gibi konular tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARIN TEMELLERİ

Ders Kodu

ITEC103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi türlü bilgisayar temelleri hakkında bilgi vermenin yanında onları e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konularında da bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenciler bu ders kapsamında, bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konularını da yorumlama ve anlama fırsatı bulacaklardır. Bu dersin sonunda öğrencilerin bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik eleme gibi beceriler elde edebileceklerdir
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı öğrencilere daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait gerekli, temel arka planı sağlamaktır. Ders, Türk Dili'nin doğası hakkında genel bir özet ile başlar, Türkçe imla kuralları, anlatım bozuklukları ve doğru kullanımı, uygulanması, yazılı anlatım türleri, Türkçe yapım ve çekim ekleri, yazılı anlatım türlerinin incelenmesiyle devam eder. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi olarak sıralanabilir. Dersi tamamlayan öğrenciler Türkçe gramer yapısı ve Türkçenin ses özelliklerini öğrenmiş olacaklardır. Derste yazma yöntemleri, metinsel ve bağlamsal biçimlerde ele alınacaktır.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

Ders Kodu

ITEC104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, çağdaş bilgi sistemlerini öğrencilere tanıtmak ve bu sistemlerin küresel örgütler boyunca nasıl kullanıldığını göstermek için tasarlanmıştır. Bu dersin odağında bilgi sistemlerinin başlıca parçaları olan insan, yazılım, donanım, veri ve iletişim teknolojileri ve nasıl bu bileşenlerin entegre olup rekabet avantajı oluşturduğunu kavramaktır. Derste işlenecek temel ve gerekli konular; bilgi sistemlerinin günümüzde nasıl ve neden kullanıldığı, kuruluşların bilgi sistemlerini kullanarak nasıl rekabet avantajı yakaladıkları ve ayakta kalabilmek için bu sistemlere gereksinimleri, donanım, yazılım, telekomünikasyon ve ağları, internet, intranet, extranet, very tabanı sistemleri, elektronik ve mobil ticaret, kurumsal sistemler gibi bilgi temel teknolojileri kavramları, karar destek sistemleri ve bilgi yönetimidir.
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan,eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı. Düzlemler. Çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
AYRIK MATEMATİK

Ders Kodu

MATH122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Ayrık Matematik dersinin amacı öğrencilere Boolean sistemi ve mantık, cebir, küme teorisi, indüksiyon, fonksiyonlar, sayma teknikleri ve çizge kuramı gibi başlıca konuları tanıtmaktır. Önermeler ve mantık konusuyla başlayan ders içeriği, bağıntı ve fonksiyon konularıyla devam etmektedir. Kümeler ve sayma teknikleri ise bu konulardan sonra işlenen başlıca konuları oluşturmaktadır. Sayma teknikleri altında permütasyon ve kombinasyon problemleri de anlatılmaktadır. Bunun yanında dersin kapsamı çizge kuramı ile sona ermektedir. Graf teorisi konusunun içinde ise Euler ve Hamilton döngüleri, Graflar ve ağaçlar, ardışıklık matrisleri, izsürme matrisleri, Euler grafları, Hamilton graflar, uzanımlı ağaçlar, mimimal uzanımlı ağaçlar, Prim algoritması, en kısa yol problemleri, Dijkstra algoritması bulunmaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
VERİ BİLİMİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

DASC201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders yüksek kaliteli talimatlar, temel düzeydeki veri bilimi teknikleri ve sistematik ve prensipli bir şekilde veri açısından zengin problemleri çözme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine duyulan ilgi aracılığı ile veri biliminin öğrenimi konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrencilere veri biliminin ne olduğu tanıtılacak, veri biliminin alanlar arasında uygulanabilirliğini keşfedecek ve veri analizinin veri odaklı kararlar vermelerine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenecekler. Öğrenciler, Jupyter Notebooks, RStudio, GitHub ve SQL gibi veri bilimcileri tarafından kullanılan çeşitli açık kaynaklı araçlara ve veri bilimi programlarına aşinalık kazanacaklar. Bu ders doğru yolda ilerleyen, sonuçlandırma becerisi yüksek ve iyi veri bilimcilerinin yetiştirilmesini sağlamak üzere gerekli yapı ve sorumluluk duygusunu öğrencilere sunmaktadır.
İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

DASC283

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders internet'i ve küresel ağ kavramlarını ayrıntılı olarak ele alarak öğrencilere bu konularda kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Derste ayrıca internet tarihçesi, internet bazlı olanaklar ve uygulamalara (örnek olarak, e-posta, intrenet tarayıcıları, dosya transfer olanakları, liste sunucular, vs.) genel bakış, internet bazlı araştırma ve bilgi kaynakları ve dünya çapındaki ağ hizmeti ve HTML ile temel web sayfası oluşturulması gibi yaygın konular ele alınmaktadır. İnternet teknolojilerinin E-ticaret, veritabanı ve Intranet/Extranet gibi farklı iş uygulamalarında uygulamasının incelenmesi planlanmaktadır. Bu derste öğrencilere İnternet’in gelişiminden itibaren ortaya çıkan teknolojilerin tarihçesi ve genel bakışı ve bu teknolojilerin kişisel ve işletme amaçları için kullanım biçimleri sunulmaktadır.
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC223

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Ders içeriği genel olarak C ve C++ programlama dillerini kullanılarak algoritmaların uygulanmasını içermektedir. Temel algoritma konuları ve yapısal programlama teknikleri ilk olarak ele alınmaktadır. Diziler ve diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmaları incelenmekte ve uygulanmaktadır. Veri yapılarının temelini oluşturan diziler ve yapılar, bit düzeyindeki işlemler ile birlikte öğretilmektedir. Ara sınavdan sonra ise dersin ikinci kısmı olarak işaretçiler, fonksiyonlar, dosya işleme ve karakter işlemleri incelenmekte ve bu işlemlere gereksinim duyan algoritmalar uygulanmktadır. Dersin konularına yönelik, özellikle diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmalarına ihtiyaç duyan kısa çalışmalar pratik kısımda uygulanmaktadır. Son olarak geliştirilen algoritmaların veya programların karmaşıklık analizi için gerekli olan metodlar öğretilmektedir.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

5
Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

APSC220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Araştırma Yöntemleri dersi, bilgi teknolojisi araştırmalarına giriş niteliğinde bir derstir. Öğrencilere bilgi teknolojileri ve sosyal bilimsel araştırmalarında karşılaşılan temel kavram ve problemleri tanıtılacaktır. Araştırma Yöntemlerinin Temelleri dersi kapsamında, yönetim bilişim sistemleri, bilgi sistemleri ve teknoloji alanında yapılan araştırmalarla ilgili ana kavramlar açıklanacaktır. Ayrıca, teknoloji araştırmalarında teori ve metodolojinin önemi ve sınırlılıkları ile uygulamalı araştırma süreci yönetme (değerlendirme, analiz teknikleri ve araştırma etiği uygulanması) gibi prosedürler öğrencilere açıklanır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel araştırma teknikleri ve araçları ile ilgili bilimsel yöntemleri öğrenerek, araştırma yürütmeye hazır hale gelirler. Ayrıca öğrencilere, araştırma makaleleri ve raporları yazma prosedürleri, dergiler ve kitaplar için literatür taraması ve pratik araştırma yapma işlemleri tanıtılmaktadır.
VERİ GÖRSELLEŞTİRME

Ders Kodu

DASC202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu ders, öğrencilere tek değişkenli ve çok değişkenli verilerin keşfi ve sunumu için analitik tasarımın önemli ilkelerini ve pratik veri görselleştirme tekniklerini tanıtarak verileri görsellere dönüştürme konusunda kapsamlı bir anlayış sağlar. Veri görselleştirme, nicel bilgilerdeki kalıpları keşfetmek, anlamak ve iletmek için en etkili araçlardan biri olarak ele alınmaktadır. Bu ders verilerin okunabilir görsellere dönüştürülmesi ile ilgili yöntem ve algoritmaları geniş bir şekilde ele almaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler veri modellemesi, veri toplama ve filtreleme, veri niteliklerinin grafiksel niteliklere haritalandırılması ve görsel şifreleme de dahil olmak üzere veri görselleştirme süreçlerini öğreneceklerdir. Öğrenciler aynı zamanda farklı görselleştirme tasarımlarının etkililik oranlarını inceleme ve her bir tasarım kararını eleştirel olarak değerlendirmeyi öğreneceklerdir
GÖRSEL PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC214

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu ders, görsel programlama için bir giriş programlama dersidir. Olay güdümlü, görsel ve yapısal programlama kavramları sunulacaktır. Başlangıçta, vurgu görsel programlama ve temel kontrollerin temelleri üzerinde olacak. Ardından, gelişmiş kontrolleri, dosya ve veritabanı yönetimi özellikleri sunulacaktır. Programlama projeleri veritabanları üzerinde ortak veri girişi, hesaplanan sonuçların gösterilmesi, koşullu test, aritmetik işlemler, dizi işleme, arama, sıralama, okuma ve yazma, işlemleri içerecektir.
VERİ YAPILARI VE VERİ ORGANİZASYONU

Ders Kodu

ITEC242

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Veri Yapıları ve Veri Organizasyonu dersi, temel veri yapıları olan diziler, yapılar, yığıtlar, kuyruklar ve bağlı listelere giriş konularını kapsamaktadır. Bunların yanında, veri yapılarının kullanıldığı temel uygulamaların incelenmesi de dersin içeriğindedir. Bu uygulamalar, yığıt uygulamaları olan parantez kontrol algoritması, infix - postfix çevirme algoritması, postfix değerlendirme algoritması ve özyineleme olarak incelenir. Bağlı listeler konusunda hafızadan dinamik yer ayırma ve bununla birlikte bağlı listeleri gerçekleştirme ile çeşitlerini anlama ele alınmaktadır. Temel veri yapılarından olan yığıt ve kuyrukları bağlı listeler halinde gerçekleştirme, diğer bağlı liste çeşitleri olan doğrusal bağlı listeler, dairesel bağlı listeler ve çift yönlü bağlı listeleri inceleme de dersin içeriği içindedir.
Beşinci Dönem
İSTATİSTİKSEL MAKİNE ÖĞRENİMİ

Ders Kodu

DASC311

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu derste, kökleri bilgisayar bilimi, yapay zeka ve istatistik olan istatistiksel makine öğrenimi işlenir ve bilgisayarların 'öğrenme' süreciyle performanslarını iyileştirmelerine, karar vermelerine ve tahmin etmelerine olanak tanıyan geniş bir algoritma anlayışı sağlanır. Derste temel yöntemler öğretilir ve gerçek verilere uygulanır. Başlıktaki istatistiksel terimi, makine öğrenimine baskın yaklaşımlar oluşturan istatistiksel teknikleri vurgular. Ders, metodolojiyi teorik temeller, hesaplama unsurları ve istatistiksel teori konularıyla bütünleştirir ve öğrencilere modern istatistiksel makine öğrenimi yöntemlerinin ardındaki temel fikirleri ve sezgileri sağlar. Bu dersi tamamlayan öğrencilerin, konuşma tanıma, internet arama, biyoinformatik, görüntü ve ses sinyali analizi, veri madenciliği ve keşifsel veri analizi konularında denetimli ve denetimsiz öğrenme yaklaşımlarını öğrenmeleri beklenmektedir.
BLOK ZİNCİR PROGRAMLAMASI

Ders Kodu

DASC317

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, her türlü işletme ve konsept için merkezi olmayan bir ağ görevi gören ve Bitcoin gibi dijital para birimleri için bir finansal defter olarak ilk geliştirildiğinden bu yana önemli ölçüde değişen ve nispeten genç bir teknoloji olan blockchain ele alınmaktadır. Bu derste, halka açık dağıtılmış defterlerin, blok zinciri teknolojilerinin, dijital para birimlerinin ve akıllı sözleşmelerin teknik yönleri ele alınmaktadır. Öğrenciler, dağıtılmış fikir birliği, blok zinciri teknolojisi, kripto para birimleri ve Bitcoin ve Ethereum gibi blok zincir sistemlerinin güvenli yazılımlarla nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgi edineceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler, bu sistemlerin nasıl çalıştığı, onlarla nasıl iletişim kurulacağı ve güvenli dağıtılmış uygulamaların nasıl oluşturulacağı konusunda temel bir anlayışa sahip olacaklardır.
VERİ MADENCİLİĞİ İLKELERİ

Ders Kodu

DASC325

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu derste, bilgisayarların veri kümelerini örüntüler ve düzenlilikler için aramasını ve tahminler yapmasını sağlayan algoritmalar ve hesaplama paradigmalarının çalışması olan veri madenciliği ele alınmaktadır. Yapılandırılmamış verilerden anlamlı bilgilerin çıkarılmasıyla ilgilenen daha geniş bir süreç olan bilgi keşfi kapsamlı bir şekilde tanıtılır. Ders, tümü bilgi keşfinin adımları olan veri seçimi, temizleme, kodlama, çeşitli istatistiksel ve makine öğrenimi yaklaşımlarının uygulanması ve ortaya çıkan yapıların görselleştirilmesini araştırır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin sınıflandırma, kural tabanlı öğrenme, karar ağaçları ve birliktelik kuralları gibi çeşitli veri madenciliği tekniklerini öğrenmeleri beklenir. Ek olarak, öğrencilerin verilerin seçilmesi ve temizlenmesi, verilerdeki "gizli" örüntüler hakkında "öğrenme" için makine öğrenimi yöntemleri ve elde edilen bilgilerin raporlanması ve görselleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASCXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS I

Ders Kodu

ITEC343

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders öğrencilere veri tabanı ve uygulamalarının tasarımı, uygulaması ve kullanımı konusunda temel bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Öğrenciler Varlık İlişki Diyagramı (ERD), İlişkisel Cebir ve Normalleştirme gibi bir takım teknikler kullanarak veritabanları modelleme konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler bu derste ayrıca Yapısal Sorgulama Dili olan SQL dilini öğrenerek veritabanındaki verileri sorgulama, güncelleme ve silmek işlemlerini yerine getirebilecektirler. Ayrıca veritabanı ve yazılım programları arasındaki gerekli bağlantılar ve eğilimlerden haberdar olacaktırlar. Bu dersin sonunda öğrenciler Oracle DBMS Server üzerinde bir ilişkisel veritabanı tasarlama ve uygulama yetisine sahip olacaklardır.
Altıncı Dönem
BÜYÜK VERİ KAVRAM VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

DASC336

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, insan yaşamının birçok yönünün dijitalleşmesi ve sosyal medya platformlarının giderek büyümesiyle giderek daha erişilebilir hale gelen büyük verileri incelemeyi amaçlar. Ders, büyük veri hakkında geniş bir anlayış ve büyük veri manipülasyonunun farklı yaklaşımlarını sunar. Öğrenciler, metin, video, ses, fotoğraf ve daha fazlası gibi çeşitli biçimlerde depolanabilen büyük verilerin terabaytlarca ve petabaytlarca depolama alanını nasıl işgal edebileceğini keşfedecekler. Bu derste Hadoop yazılımı, Hadoop Dağıtılmış Dosya Sistemi (HDFS) ve MapReduce tekniğinin yanı sıra denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi yaklaşımları tanıtılmakta ve yapay sinir ağları kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Dersi tamamlayan öğrencilerin farklı yöntem ve araçlar kullanarak internetten büyük veri kümelerini toplayabilmeleri ve işleyebilmeleri beklenmektedir.
TAHMİN ANALİTİKLERİ

Ders Kodu

DASC348

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders, tahmin analitikleri olarak da adlandırılan tahmin amacıyla veri analizinin temellerini kapsar. Tahmin, doğrusal regresyon analizi, lojistik regresyon analizi, kümeleme, faktör analizi ve zaman serileri ile ilgili geleneksel istatistiksel yöntemler kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Regresyon analizlerinin gerçek dünyadaki iş zekası kullanım senaryolarına uygulanmasını incelemek amacıyla emsal pratik vaka çalışmaları incelenir. Öğrenciler, model kalitesini tanımlamak için R-Kare, Ortalama Hata, F-Önemi ve P-Değerleri gibi tanı ölçütlerini kullanan açıklayıcı makine öğrenimi araçlarını ve tekniklerini keşfeder. Öğrenciler, temel bir dizi pratik ve etkili makine öğrenimi yöntem ve kavramlarını içselleştirecek ve bunları bazı gerçek dünya problemlerini çözmek için uygulayacaktır.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASCXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS II

Ders Kodu

ITEC344

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin temel amacı öğrencilere Veri Tabanı Sistemlerinin mimarisi (popüler veritabanlarının özellikleri, yedekleme, kurtarma, replikasyon ve tersine mühendislik özellikleri vb.) ile ilgili temel kavramları ve uygulamaları öğretmektir. Ayrıca, öğrenciler bu alandaki gerekli işlemler, indeksler, PL / SQL, tetikleyiciler, depolanmış fonksiyonlar, saklanan prosedürler ve imleçler konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Ayrıca bu derste ele alınacak diğer konulardan bazı şunlardır; view, somut view, sorgu performans optimizasyonu, veritabanı uygulaması, programlama dili ve SQL enjeksiyonu ile görünümleri geliştirme. Bu derste işlenecek konular örnek çalışmalar ile de desteklenecektir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

DASC300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz stajı, öğrencilere bir çalışma ortamında pratik, gerçek dünya deneyimi kazandıran harika bir fırsattır. Veri bilimi programına kayıtlı tüm öğrenciler için bu staj programı zorunludur.Öğrencilerin en az otuz iş gününü pratik deneyim kazanmak için harcayarak endüstriyel eğitimlerini tamamlamaları beklenir. Öğrenciler İlgi duydukları bir alanda deneyim kazanacaklar. Öğrenebilecekleri alanlar arasında web tasarımı ve/veya içerik yönetim sistemleri, proje yönetimi, yazılım geliştirme, bulut yönetimi, veritabanı yönetim sistemleri, gömülü sistemler ve iş zekası bulunmaktadır. Bu eğitimin sonunda her öğrenci, yaz eğitiminde gerçekleştirdiği tüm etkinliklere ilişkin bir rapor sunmakla yükümlüdür. Bu raporda, öğrencilerden bu eğitime katılırken öğrendiklerini, yaptıkları hataları ve karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları aşmak için kullandıkları yöntemleri belirtmeleri istenmektedir.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

DASC401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere bir proje yönetimi mesleği ile ilgili süreçler ve yönetim uygulamaları hakkında geniş bir bilgi sağlamaktır. Bu ders sadece bir sonraki yarıyılda bitirme projesini alacak olan öğrencilere verilir. Öğrencilere temel proje yönetimi prosedürleri öğretilir ve çeşitli proje yönetimi araçları tanıtılır. Bu dersin sonunda öğrencilere çok disiplinli bir proje konusu verilir ve diğer bölümlerin öğrencileri ile takım çalışması yapmaları sağlanır. Bir fizibilite çalışması yapılır ve çalışma öğrencilerin danışmanlarına sunulur. öğrenciler projenin amaçlarını, hedeflerini, görevlerini, kilometre taşlarını, süresini ve gelişimini açıklayarak fizibilite çalışmasını tamamlamalıdır. Değerlendirme sonunda söz konusu proje, bir sonraki dönemde tamamlanacak olan bitirme projesi olarak kabul edilir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASCXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

-3

AKTS

5
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASCXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

ITSE479

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste, farklı türden kötü niyetli saldırıları ve bunlara yönelik çeşitli önleme yöntemleri tartışılır. Bu ders sayesinde öğrenciler, güvenlik kodlarını kullanarak bilgisayar ağlarını nasıl koruyacaklarını öğrenirler. Kapsanan konular arasında ağ güvenliği, IP paket yapısı ve analiz kontrolü, yönlendirme ve erişim kontrol listeleri, saldırı teknikleri, ağ savunma temelleri, oturum açma çözümleri ve dosya şifreleme çözümleri yer almaktadır. Dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenciler interneti, intranetler, mobil cihazlar ve sensör ağları ile birleştirilen güvenlik sorunlarını kavrayıp, gerekli güvenlik önlemlerini uygulayabileceklerdir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ayrıca güvenli sistemler oluşturmak için gerekli olan teorik ve kavramsal yöntemler ve uygulamalar hakkında temel bir anlayış geliştireceklerdir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
VERİ BİLİMİ PROJESİ

Ders Kodu

DASC402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Öğrencilerin temel proje yönetimi prosedürlerini öğrendikleri ve çeşitli proje yönetimi araçlarını öğrendikleri proje yönetimi dersinin devamı olarak öğrencilerin DASC401'de başladıkları projenin yapısını bağımsız bir çalışma olarak sınırlı denetimle tamamlamaları beklenmektedir. Bu derste öğrencilere çok disiplinli bir proje konusu verilir ve diğer bölümlerin öğrencileri ile takım çalışması yapmaları sağlanır. Proje süresince öğrenciler projenin amaçlarını, hedeflerini, görevlerini, kilometre taşlarını, zorluklarını, süresini ve gelişimini açıklayarak fizibilite çalışmasını tamamlamalıdır. Proje sonunda öğrenciler diğer bölümlerin konuları hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Bu sayede öğrenci kendi uzmanlık alanını diğer bölümlerin konularıyla ilişkilendirebilecektir. Proje tamamlandıktan sonra öğrencinin bir proje raporu sunması ve sözlü bir sunum yapması gerekmektedir.
VERİ GİZLİLİĞİ VE ETİĞİ

Ders Kodu

DASC482

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, çağdaş veri bilimi uygulamalarında ortaya çıkan birçok etik ikilemi araştırır ve bu endişeleri anlamak için bir çerçeve oluşturur. Veri gizliliğinin önemi, veri gizliliği ilkeleri, veri öznelerinin verilerinin nasıl kullanıldığını kontrol etme hakları ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik en iyi uygulamalar ele alınmaktadır. Etik olmayan davranışların etkisi ve verilerin toplumda etik olarak nasıl kullanıldığı ele alınacaktır. Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışabilir ve Yeniden Kullanılabilir (FAIR) veri ilkeleri açıklanacaktır. Dersin sonunda öğrenciler, veri bilimine özgü problemleri tanıyabilecek ve makine öğrenimi ve yapay zeka gibi diğer ilgili hesaplamalı analiz yöntemlerini kullanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan sorunları dikkatlice ayırt edebilecektir. Ayrıca, veri bilimi yöntemlerine özgü etik suistimal ile bu yöntemlerin kullanıldığı bağlamlardan kaynaklanabilecek etik suistimalleri ayırt edebileceklerdir.
SİNİR AĞLARI VE DERİN ÖĞRENME

Ders Kodu

DASC488

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, akıl yürütme ve problem çözme için biyolojik sinir ağını taklit eden matematiksel bir paradigma olan Yapay Sinir Ağı (YSA) işlenmektedir. Uygulamaya odaklanan ders, çeşitli gerçek dünya uygulamaları için YSA modellerini kapsar ve derin öğrenme araç ve tekniklerine uygulamalı bir giriş sunar. Öğrencilerin bu dersi anlamak için kapsamlı bir matematik geçmişine sahip olmaları gerekmez. Ders, McCulloch-Pitts modelini ve temel sinir ağı modellerini, çok katmanlı algılayıcıyı, ilişkisel hafızayı, kendi kendini organize eden haritaları, tekrarlayan sinir ağlarını vb. kapsayarak bu modellerin çeşitli veri türlerine uygulamalarını gözden geçirir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, sinir ağları ve derin öğrenme bağlamı, derin öğrenmenin veri talepleri ve sinir ağların parametreleri hakkında geniş bir anlayış kazanacaklar.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASCXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

DASCXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE

Seçmeli Dersler

SİBER GÜVENLİK-I

Ders Kodu

ITSE201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders, öğrencilere farklı, kötü amaçlı yazılım ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli takip ve izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular sonrasında öğrenciler siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına giriş yapar. Bu dersin sonunda öğrenci, güvenli bir bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacaktır.
SİBER GÜVENLİK-II

Ders Kodu

ITSE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders, öğrencilere farklı kötü amaçlı yazılım, ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme ve korunma yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına genel bir bakış içerir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, güvenli bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacak ve gerekli müdahalelerde bulunabileceklerdir.
DİJİTAL ADLİ BİLİMLER

Ders Kodu

ITSE306

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu dersin temel amacı öğrencilere dijital araştırma yapmalarını sağlayan farklı teknik ve prosedürleri öğretmektir. Bu ders kapsamında öğrenciler dijital adli bilimler kavramlarını öğreneceklerdir. Öncelikle fiziksel depolama ortamlarının analizi ve hacim analizine odaklanılacaktır. Sabit disklerde ve rasgele erişim belleğinde bulunan eserlerin korunması, analizi ve edinilmesi gibi dijital araştırmanın ana aşamalarını kapsamaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, fiziksel depolama cihazının dijital bir görüntüsünü oluşturabilecek, silinen dijital bilgileri kurtarabilecek ve ortak dijital adli tıp araçlarını kullanabilecektir. Öğrenciler ayrıca bir kullanıcının dijital eylemlerini belirlemek ve dosya çeşitlerinin dijital analizini yapmak için çeşitli durumları analiz edebileceklerdir. Vaka analizleri sayesinde teorik bilgiyi pratikte de uygulayarak koruma, inceleme ve analiz alanında beceriler kazanacaklardır.

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz. Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

 

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.