Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Süre 4 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-program-sayfasi bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-programi

Program Hakkında

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması sayesinde artan internet kullanımı ile ortaya çıkan güvenlik sorunu; kamu, özel sektör ve kişisel ölçekte hayatın olağan ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin sosyal ve ekonomik hayatımızın bir parçası haline gelmesi ile bulut işlemler gibi yeni kavramların kullanılmasına ve şirketlerin de bilgi ve iletişim konularını bu ağları kullanarak yapmalarına olanak sağlamıştır. Bilgi güvenliğini sağlayabilmek için kurumlar ve ülkeler, bilgi güvenliği tehditlerine karşı korumak için standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirmiş ve uygulamaya koymaktadır. Bilgi Güvenliği Teknolojisi Lisans Programının hedefi öğrencilere bilişim sistemleri güvenliği, kriptoloji, ağ güvenliği ve veri tabanı güvenliği konularında çalışarak deneyim ve yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesinde yenilikçi rol üstlenmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim Olanakları

Bilgi Güvenliği Teknolojisi müfredatı disiplinlerarası yetkinlik sağlamak adına Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yapay Zekâ Mühendisliği alanlarına uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında staj uygulamasını deneyimleyerek kariyer hayatlarına edindikleri teorik bilgileri uygulama ile pekiştirerek başlama olanağına sahip olacaklardır. Öğrenciler gerçek yaşamdaki Bilgi Güvenliği Uzmanlarının uygulamalarını yerinde görme olanağını bulacaklar, kurum ve kuruluşlardaki bilgi teknolojileri güvenliği ve uygulamalarının değişik yönlerini deneyimleyeceklerdir.

CIU Progression Programs Students

Kariyer Alanları

Günümüzde birçok sektörde bilgi güvenliği uzmanına ihtiyaç vardır. Programdan mezun olanlar “Bilgi Güvenliği Uzmanı” unvanını alarak bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları sektöründe istihdam edilebilecekleri gibi elektronik bilgi güvenliğinin sağlandığı her alanda istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca kariyerlerine yüksek lisans veya doktora eğitimi ile akademik olarak da devam edebileceklerdir.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST256
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2751
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-I

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, işletme öğrencilerine bir işletme hakkında temel bilgileri öğretmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, çağdaş iş ortamını anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Yönetim işini kısaca ele aldıktan sonra, bir işletmenin tüm fonksiyonel alanları tartışılır. Tamamlandığında, öğrenciler diğer iş konularını incelemek için bir temel olarak iş kavramlarını anladıklarını gösterebilmelidir. Öğrenciler potansiyel pazarlama fırsatlarını tanımlayabilecek, ve günümüzde işletme kurumlarının nasıl işletildiğini ilişkilendirebilecek ve işletme sahiplik formlarını tanımlayabilecektir. Bu ders ayrıca öğrencileri işletme alanındaki kariyer alanlarının çoğuna maruz bırakmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda kendi işlerini kurma, temel uzun ve kısa vadeli planlama tekniklerini belirleme hakkında bilgi edinmelerine yardımcı ve faydalı olacaktır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste ekonomi kavramı, mikro ve makro ekonomi, ihtiyaçlar, istekler, tercihler, kıtlık ve tüketici tercihleri,üretim olasılıkları eğrisi, fırsat maliyeti, bütçe eğrisi,"Rational Person", maliyet-fayda prensibi, açık maliyet ve örtük maliyet, arz-talep esnekliği, aşağı mallar, normal mallar, lüks mallar, tamamlayıcı mallar ve ikame mallar, arz eğrisi ve talep eğrisi, denge fiyatı ve miktarı,arz fazlası ve talep fazlası, arz ve talep fonksiyonları, fonksiyonlarla denge fiyatı ve miktarı hesaplama, vergi çeşitleri ve arz ve talep üzerine etkisi, maliyet çeşitleri; sabit maliyet ve değişen maliyet, toplam geliri ve toplam maliyeti hesaplama, kâr-zarar hesabı, başabaş noktası hesaplama, başabaş grafiği hazırlama, amortisman çeşitleri ve amortisman hesaplaması gibi konular tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARIN TEMELLERİ

Ders Kodu

ITEC103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi türlü bilgisayar temelleri hakkında bilgi vermenin yanında onları e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konularında da bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenciler bu ders kapsamında, bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konularını da yorumlama ve anlama fırsatı bulacaklardır. Bu dersin sonunda öğrencilerin bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik eleme gibi beceriler elde edebileceklerdir
TEMEL MATEMATİK

Ders Kodu

MATH107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, Eczacılık, Mimarlık, Uygulamalı Bilimler ve İletişim gibi çeşitli fakültelerdeki öğrencilere yönelik bir derstir. Dersin amacı öğrencilere matematiğin temel ilkelerini tanıtmaktır. Bu dersin konuları gerçek sayılar sistemine girişten başlayarak, eşitsizlikler, eşitsizlik çözümleri ve uygulamaları ile devam etmektedir. Bu derste dikdörtgen koordinat sistemleri, Pisagor teoremi, XY düzlemi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık, eğim ve orta noktanın bulunması da incelenmektedir. Bunları anlayarak, öğrenciler doğrusal denklemleri çözebilir ve düz çizgi denklemlerini de belirleyebilir. Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri, fonksiyonların grafik gösterimi gibi konular da bu derste tartışılmaktadır. Bu derste anlatılan konuların daha iyi pekiştirilebilmesi için fakültelerle ilgili uygulamalar ve örnekler verilmektedir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

Ders Kodu

ITEC104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, çağdaş bilgi sistemlerini öğrencilere tanıtmak ve bu sistemlerin küresel örgütler boyunca nasıl kullanıldığını göstermek için tasarlanmıştır. Bu dersin odağında bilgi sistemlerinin başlıca parçaları olan insan, yazılım, donanım, veri ve iletişim teknolojileri ve nasıl bu bileşenlerin entegre olup rekabet avantajı oluşturduğunu kavramaktır. Derste işlenecek temel ve gerekli konular; bilgi sistemlerinin günümüzde nasıl ve neden kullanıldığı, kuruluşların bilgi sistemlerini kullanarak nasıl rekabet avantajı yakaladıkları ve ayakta kalabilmek için bu sistemlere gereksinimleri, donanım, yazılım, telekomünikasyon ve ağları, internet, intranet, extranet, very tabanı sistemleri, elektronik ve mobil ticaret, kurumsal sistemler gibi bilgi temel teknolojileri kavramları, karar destek sistemleri ve bilgi yönetimidir.
PROGRAMCILIĞA GİRİŞ

Ders Kodu

ITSE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algoritma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
SAYISAL TASARIM

Ders Kodu

ITEC221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak sadeleştirme, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC223

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Ders içeriği genel olarak C ve C++ programlama dillerini kullanılarak algoritmaların uygulanmasını içermektedir. Temel algoritma konuları ve yapısal programlama teknikleri ilk olarak ele alınmaktadır. Diziler ve diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmaları incelenmekte ve uygulanmaktadır. Veri yapılarının temelini oluşturan diziler ve yapılar, bit düzeyindeki işlemler ile birlikte öğretilmektedir. Ara sınavdan sonra ise dersin ikinci kısmı olarak işaretçiler, fonksiyonlar, dosya işleme ve karakter işlemleri incelenmekte ve bu işlemlere gereksinim duyan algoritmalar uygulanmktadır. Dersin konularına yönelik, özellikle diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmalarına ihtiyaç duyan kısa çalışmalar pratik kısımda uygulanmaktadır. Son olarak geliştirilen algoritmaların veya programların karmaşıklık analizi için gerekli olan metodlar öğretilmektedir.
İNTERNET PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC233

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilere en başından başlayarak bir web sitesi nasıl yaratılır onun geniş bir tarifini yapmaktır. Ders internete hızlı bir giriş ile başlayacak ve devamında öğrenciler XHTML kullanarak web sayfası tasarlamayı ve bunu yaparken resim, sekme, liste, tablo form eklemeyi öğrenecek, CSS kullanarak XHTML tag’ları ile yaratılan sayfaları belirli bir standart çerçevesinde uygulamaya koyacak, güçlü bir dil olan JavaScript kullanarak da nesne modelleri, kontrol deyimleri, pop-up pencereleri, diziler, fonksiyonlar, kurucular ve desen eşleştirme gibi farklı eklentilerle destekleyeceklerdir. Tasarlanacak olan tüm web sayfaları öğrenciye el alışkanlığı kazandırmak amacı ile basit bir metin editörü kullanarak kodlanmış olacaktır.
SİBER GÜVENLİK-I

Ders Kodu

ITSE201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, öğrencilere farklı, kötü amaçlı yazılım ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli takip ve izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular sonrasında öğrenciler siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına giriş yapar. Bu dersin sonunda öğrenci, güvenli bir bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacaktır.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rasgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.
Dördüncü Dönem
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

APSC220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Araştırma Yöntemleri dersi, bilgi teknolojisi araştırmalarına giriş niteliğinde bir derstir. Öğrencilere bilgi teknolojileri ve sosyal bilimsel araştırmalarında karşılaşılan temel kavram ve problemleri tanıtılacaktır. Araştırma Yöntemlerinin Temelleri dersi kapsamında, yönetim bilişim sistemleri, bilgi sistemleri ve teknoloji alanında yapılan araştırmalarla ilgili ana kavramlar açıklanacaktır. Ayrıca, teknoloji araştırmalarında teori ve metodolojinin önemi ve sınırlılıkları ile uygulamalı araştırma süreci yönetme (değerlendirme, analiz teknikleri ve araştırma etiği uygulanması) gibi prosedürler öğrencilere açıklanır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel araştırma teknikleri ve araçları ile ilgili bilimsel yöntemleri öğrenerek, araştırma yürütmeye hazır hale gelirler. Ayrıca öğrencilere, araştırma makaleleri ve raporları yazma prosedürleri, dergiler ve kitaplar için literatür taraması ve pratik araştırma yapma işlemleri tanıtılmaktadır.
SİBER GÜVENLİK-II

Ders Kodu

ITSE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, öğrencilere farklı kötü amaçlı yazılım, ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme ve korunma yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına genel bir bakış içerir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, güvenli bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacak ve gerekli müdahalelerde bulunabileceklerdir.
BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONU

Ders Kodu

ITSE226

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi, dijital tasarım dersinin devamı olarak ardışıl devre tasarımını hedef almaktadır. Ders, flip-flop’lar ve birleşik mantık içeren senkron ardışıl devrelerin analizi ve tasarımı için gerekli olan temel araçları sunar. Ders içeriğinde flip-flop'lar, senkron ardışıl devrelerin analiz ve tasarım yöntemleri, kaydediciler ve sayıcılar detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, birleşik devre yapı taşı olan ikili toplayıcılar ve çıkartıcılar, çoklayıcılar ve kod çözücüler gibi konular da yer almaktadır. Son olarak, işlemci yapısı, tasarımı ve özellikleri de açıklanmaktadır. Laboratuvar deneylerinde ise derste işlenen devre tasarımları hem simulatör kullanarak bilgisayar programında hem de entegre devreler kullanarak kurulan donanım devreleriyle tasarlanıp test edilmektedir.
VERİ YAPILARI VE ORGANİZASYONU

Ders Kodu

ITSE242

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Veri Yapıları ve Veri Organizasyonu dersi, temel veri yapıları olan diziler, yapılar, yığıtlar, kuyruklar ve bağlı listelere giriş konularını kapsamaktadır. Bunların yanında, veri yapılarının kullanıldığı temel uygulamaların incelenmesi de dersin kapsamındadır. Bu uygulamalar, yığıt uygulamaları olan parantez kontrol algoritması, infix - postfix çevirme algoritması, postfix değerlendirme algoritması ve özyineleme olarak incelenir. Bağlı listeler konusunda hafızadan dinamik yer ayırma ve bununla birlikte bağlı listeleri gerçekleştirme ile çeşitlerini anlama ele alınmaktadır. Temel veri yapılarından olan yığıt ve kuyrukları bağlı listeler halinde gerçekleştirme, diğer bağlı liste çeşitleri olan doğrusal bağlı listeler, dairesel bağlı listeler ve çift yönlü bağlı listeleri inceleme de dersin içeriği içindedir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC313

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Nesne Yönelimli Programlama dersinin amacı interaktif bir programlama alanı olan nesne yönelimini ele almaktadır. Bu bağlamda dersin içeriği, sınıfları, sınıfların niteliklerini, davranışlarını ve yöntemlerini de içerecek şekilde, nesneleri ve onların ilişkilerini bilişimsel problemi anlayarak belirlemeyi içerir. Tanımlanan problemin açıklamasına bakarak nesne diyagramlarını oluşturmak, verilen UML sınıf diyagramlarından Java sınıf diyagramlarını oluşturmak, mevcut endüstri standart kodlama ve biçimlendirme kurallarını kullanmak, Java ve Eclipse kullanarak GUI tabanlı uygulamalar oluşturmak, teknik olarak sınıflar, nesneler, miras, polimorfizm, arayüzler, toplama ve soyut sınıf arasındaki farklılıkları belirlemek diğer konulardır. Buna ek olarak, kodun yeniden kullanımı ve yazılım kalite konuları ele alınacaktır ve miras kod kodun yeniden kullanım yoluyla gösterilecektir.
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS I

Ders Kodu

ITEC343

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders öğrencilere veri tabanı ve uygulamalarının tasarımı, uygulaması ve kullanımı konusunda temel bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Öğrenciler Varlık İlişki Diyagramı (ERD), İlişkisel Cebir ve Normalleştirme gibi bir takım teknikler kullanarak veritabanları modelleme konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler bu derste ayrıca Yapısal Sorgulama Dili olan SQL dilini öğrenerek veritabanındaki verileri sorgulama, güncelleme ve silmek işlemlerini yerine getirebilecektirler. Ayrıca veritabanı ve yazılım programları arasındaki gerekli bağlantılar ve eğilimlerden haberdar olacaktırlar. Bu dersin sonunda öğrenciler Oracle DBMS Server üzerinde bir ilişkisel veritabanı tasarlama ve uygulama yetisine sahip olacaklardır.
İŞLETİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ITSE351

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu ders işletim sistemi tasarımı ve uygulaması sırasında karşılaşılan basit sorunları ele alarak inceler. Ders işletim sistemlerinin son altmış yılda evrimleşmesi sırasında özet tarihi hakkında bilgi vermekle başladıktan sonra işletim sisteminde yaygın olarak bulunan bulunan başlıca bileşenler ele alınacaktır. Bu tartışmalar, işletim sisteminin tasarım ve uygulaması sırasında karşılaşılan performans ve işlevsellik arasındaki ödeşmeyi de ele alarak kapsama alanını geniş tutacaktır. İşletim sistemlerinin şu temel özelliklerine vurgu yapılacaktır: Süreç yönetimi (Süreçler, İş parçacıkları, CPU zamanlama, Eş zamanlama ve Çıkmaza girme), hafıza yönetimi (Bölümleme, Sayfalama ve değiş-tokuş), dosya sistemleri ve ağ/dağıtık sistemler. Ayrıca laboratuvar uygulaması sırasında Unix programlama ile ilgili yetenek kazandırılacaktır.
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GÜVENCE

Ders Kodu

ITSE371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin bilgi güvenliği modelleri hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Bilgi güvenliği bilginin tehlikelerden uzak kalma durumu iken bilgi güvencesi ise bilginin risk yönetimi ve potansiyel zararlardan korumaktır. Bilgi güvenliği ve güvencesi bilgisayar güvenliği, haberleşme güvenliği, operasyon güvenliği ve fiziksel güvenliği konularını kapsar. Bu dersin ayrıca bilgi güvenliği modellerinin gelişmekte olan ve güvenlik görevleri yerine planlamasına yardımcı olmayı hedefler. Bilgi güvenliği modellerinin ve uygulamalarının temel kavramlarını öğretmektir. Bu ders kapsamında örgütsel bilişim güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili donanım, yazılım, süreçler, iletişim, uygulamalar, politika ve prosedürleri ele alınacaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler fiziksel güvenlik, VPN, SSL, kriptografi, dijital adli tıp ve dijital imza hakkında öğrenim kazanacaklardır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders Kodu

ITEC332

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

4

AKTS

7
Bu ders bilgisayar ağlarına giriş niteliğindedir. Ders öncelikle bilgisayar ağlarının işletmelerde, evlerde ya da seyyar ortamlarda kullanımı ile başlamaktadır. Daha sonra bilgisayar ağlarının kişisel alan ağlarından internete kadar olan aralığı işlenecektir. Ağ modellerinin uygulama temelleri ve her katmanın tasarım konuları konusunda çalışılacaktır. Dersin konuları içerisinde şu başlıklar yer alacaktır : OSI ve TCP/IP modelleri, veri iletişim temelleri, veri iletişim katmanı, uygulama katmanı protokolleri, telli ve telsiz iletişim, uydu haberleşme sistemleri ( LEO, MEO, GEO) sayısal modulasyon ve çoklama, telefon ve cep telefonu sistemleri konularını içermektedir. Laboratuvar çalışmaları ağ aygıtlarını, kablolu ve kablosuz ortamları kullanarak tasarlamaya odaklanmaktadır.
DİJİTAL ADLİ BİLİMLER

Ders Kodu

ITSE306

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin temel amacı öğrencilere dijital araştırma yapmalarını sağlayan farklı teknik ve prosedürleri öğretmektir. Bu ders kapsamında öğrenciler dijital adli bilimler kavramlarını öğreneceklerdir. Öncelikle fiziksel depolama ortamlarının analizi ve hacim analizine odaklanılacaktır. Sabit disklerde ve rasgele erişim belleğinde bulunan eserlerin korunması, analizi ve edinilmesi gibi dijital araştırmanın ana aşamalarını kapsamaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, fiziksel depolama cihazının dijital bir görüntüsünü oluşturabilecek, silinen dijital bilgileri kurtarabilecek ve ortak dijital adli tıp araçlarını kullanabilecektir. Öğrenciler ayrıca bir kullanıcının dijital eylemlerini belirlemek ve dosya çeşitlerinin dijital analizini yapmak için çeşitli durumları analiz edebileceklerdir. Vaka analizleri sayesinde teorik bilgiyi pratikte de uygulayarak koruma, inceleme ve analiz alanında beceriler kazanacaklardır.
BİLİŞİM SİSTEMİ ANALİZİ VE TASARIMI

Ders Kodu

ITSE372

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin sistem planlaması, analizi, tasarımı ve uygulamasını içeren sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) etkinlikleri aracılığıyla bilgi sistemlerinin nasıl geliştirildiğine dair kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bilişim sistemi analizi ve tasarımı dersi sistem geliştirmeye yönelik hem yapılandırılmış hem de nesneye yönelik yaklaşımlar için geçerli olan anahtar modelleme kavramlarını inceleyecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, çeşitli organizasyon sorunları ve vaka örneklerini kullanarak, işletmelerin ihtiyacı olan yeni veya geliştirilmiş bir sistemleri analiz edeceklerdir. Kurumların planlama, analiz ve tasarımda kullanılan bilgi sistemleri olan Microsoft Access, Microsoft Visio ve Microsoft Project gibi programların kullanımı sonrasında öğrenciler bilişim sistemi analizi ve tasarımı hakkında pratik beceriler elde edeceklerdir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ITSEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ITSEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
Yedinci Dönem
HUMAN COMPUTER INTERACTION

Ders Kodu

ITEC427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders insan-bilgisayar etkileşimi (İBE) alanında bilişsel psikoloji, tasarım, bilgisayar bilimi ve diğer bir çok alanla entegre, disiplinler arası konuların bulunduğu temel giriş bilgilerini içermektedir. Bilgi sistemleri ile ilişkili insan faktörlerini inceleyerek kullanılabilirlik ve BS kabul faktörlerini öğrenme olanağı sağlar. Bu ders, BS tasarım ve değerlendirilmesinde kullanılan teknoloji, yöntem, tekniklerin bileşenlerini ve insan performansı konularını inceleyecektir. Ayrıca derste İBE’nin erişilebilirlik olarak toplumsal etkilerini de ele alınacaktır. Kullanıcı merkezli tasarım yöntemleri tanıtılacak ve değerlendirilecektir. Bu ders aynı zamanda uygulamalı değerlendirme yöntemlerinde kullanılan çağdaş teknolojileri öğrencilere tanıtacaktır.
YAZ STAJI

Ders Kodu

ITSE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri pratik deneyim kazanmak için yaz stajları kapsamında sanayi eğitimlerini en az dört hafta harcayarak tamamlamaktadırlar. Onları ilgilendiren çeşitli alanlardan birinde yaz dönemi boyunca çalışmaktadır. Çalışma alanları kapsamında seçebilecekleri alanlar arasında web tasarımı ve/veya içerik yönetim sistemleri, proje yönetimi, yazılım geliştirme, bulut yönetimi, ağ sorun giderme, veri tabanı yönetim sistemleri, gömülü sistemler, e-devlet, e-ticaret, e-öğrenim ve iş zekası bulunmaktadır. Her öğrenci bu eğitimin sonunda, stajlarında yer almış tüm faaliyetlerin raporunu sunmakla mükelleftir. Öğrenciler bu raporda öğrendiklerini, yaptıkları hataları ve bu eğitimleri alırken karşılaştıkları zorlukları raporlarında yer vermeleri istenmektedir. Staj sonunda hazırlanan raporlar staj değerlendirme kuruluna sunulmaktadır.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ITSE401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin amacı bir proje yönetme mesleği ile ilgili süreçleri ve yönetim uygulamaları konusunda öğrencilere geniş bir bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders sadece mezuniyet projesini bir sonraki dönem alacak öğrencilere sunulmaktadır. Öğrencilere temel proje yönetim prosedürleri öğretilir ve çeşitli proje yönetim araçları da öğrencilere tanıtılır. Bu dersin sonunda öğrenciye çok disiplinli bir proje konusu verilerek diğer bölümlerin öğrencileri ile takım olarak çalışmaları sağlanır. Bir fizibilite çalışması yapılarak çalışma öğrencilerin danışmanlarına sunulmaktadır. Değerlendirme sonunda söz konusu proje mezuniyet projesi olarak kabul edilir. Proje yönetimi dersi sayesinde öğrenciler, araştırma, analiz, yazılı ve sözlü raporlama, takım çalışması ve belirlenen zaman diliminde proje tamamlama becerisini kazanırlar
VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

ITSE479

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste, farklı türden kötü niyetli saldırıları ve bunlara yönelik çeşitli önleme yöntemleri tartışılır. Bu ders sayesinde öğrenciler, güvenlik kodlarını kullanarak bilgisayar ağlarını nasıl koruyacaklarını öğrenirler. Kapsanan konular arasında ağ güvenliği, IP paket yapısı ve analiz kontrolü, yönlendirme ve erişim kontrol listeleri, saldırı teknikleri, ağ savunma temelleri, oturum açma çözümleri ve dosya şifreleme çözümleri yer almaktadır. Dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenciler interneti, intranetler, mobil cihazlar ve sensör ağları ile birleştirilen güvenlik sorunlarını kavrayıp, gerekli güvenlik önlemlerini uygulayabileceklerdir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ayrıca güvenli sistemler oluşturmak için gerekli olan teorik ve kavramsal yöntemler ve uygulamalar hakkında temel bir anlayış geliştireceklerdir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ITSEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ITSEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

1
AREA ELECTIVE
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

MISY409

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, iletişim türleri ve sosyal çevrenin şekillenmesinde etkili kişisel ilişkiler ile ilgili iletişim becerilerinin incelendiği bir seminer olarak tasarlanmıştır. Bu ders sadece "iletişim becerileri" (iletişim yetkinliği) geliştirmeye odaklanmaktadır, aynı zamanda kişilerarası iletişimi etkileyen ve önemli konulardaki araştırmaları incelemektir. Ders, öğrencilere iletişim uygulamalarını ve kişilerarası iletişimin ilkelerini öğretir. Derin konuları iletişim sürecini içerecektir; ele alınan konularda algı, dinleme, kendini ifade, konuşma, etik, sözsüz iletişim, çatışma, güç ve işlevsiz iletişim yer almaktadır. Öğrenciler grup tartışmasında kişilerarası iletişim becerileri göstermeleri yanı sıra iletişim çatışmaları nasıl çözebileceklerini de öğreneceklerdir.
Sekizinci Dönem
MEZUNİYET PROJESİ

Ders Kodu

ITSE402

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

8
Mezuniyet projesinin amacı, genellikle lisans derslerinde yapılanın aksine, detaylı yapısı olmayan bir projeyi öğrencilere vererek tamamlamalarını istemek ve bu sayede öğrencilerin yeteneklerini değerlendirmektir. Capstone projesi disiplinler arası bir çalışma olup farklı bölümlerden öğrencileri bir araya getirerek her departmanı öğrencisine projenin ilgili kısmını üstlenmeleri beklenmektedir. Proje süresince, öğrenciler projenin amaçları, hedefleri, görevleri, kilometre taşları, süresi ve gelişimini açıklayan bir fizibilite çalışması taahhüt ederler. Proje sonunda öğrenciler diğer bölümünlerin konuları ile ilgili bilgi sahibi de olacaklardır. Bu sayede öğrenci kendi uzmanlık alanını bölümü dışında başka bölümlerin konuları ile de ilişkilendirmesi mümkün olacak. Projenin tamamlanmasının ardından öğrenci bir tez teslim etmesi ve sözlü sunum yapması gerekmektedir.
ETİK SIZMA

Ders Kodu

ITSE466

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere çeşitli bilgisayar korsanlığı becerileri ve çeşitli "beyaz şapka" siber penetrasyon test araç ve tekniklerinin etik kullanımı hakkında ileri düzeyde bilgi verir. Bu derste öğrencilere siber ilgili bir konuya etik kuramların nasıl uygulanacağı ve kapalı bir "sanal alan" ortamında ağ araçlarının ve tekniklerinin nasıl çeşitli keşif tekniklerinin ve etkinliklerinin eleştirel olarak nasıl analiz edileceği öğretilir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, sızma (hack), siber suç, hacktivism ve siber terörizm gibi çeşitli etik sızma sorunlarını ayırt edebileceklerdir. Öğrenciler ayrıca sunucu saldırıları, web tabanlı saldırı, kablosuz erişim noktası saldırıları, kimlik avı saldırısı ve bu saldırıları önlemek ve hafifletmek için çeşitli önlemleri almak için çeşitli teknikleri anlayabileceklerdir.
İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

ITSE472

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders işletim sistemi güvenliğindeki temel ve ileri konuları kapsar. Erişim kontrol mekanizmaları, bellek korumaları ve süreçler arası iletişim mekanizmaları incelenir. Öğrenciler, sistemleri gelişmiş saldırılara karşı korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış en son OS düzeyindeki mekanizmaları ve politikaları öğreneceklerdir. Ayrıca, rootkit'ler ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere gelişmiş kalıcı tehditler ve bu tür kötü niyetli etkinlikleri engellemek için tasarlanmış çeşitli koruma mekanizmaları incelenecektir. Temel koruma mekanizmalarını anlamak ve kötü amaçlı yazılımı analiz etmek için gelişmiş çekirdek hata ayıklama teknikleri uygulanacaktır. Öğrenciler işletim sistemini korumak için tasarlanmış donanım ve yazılım mekanizmalarını öğreneceklerdir (örneğin, NX / ASLR / SMEP / SMAP). Kurs, modern 64-bit sistemlerde (Windows, Linux ve macOS) geleneksel işletim sistemi ortamlarının yanı sıra modern mobil işletim sistemlerini ( İOS ve Android) incelemek için sanal makineleri kullanacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ITSEXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ITSEXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE

Seçmeli Dersler

İŞ ZEKASI

Ders Kodu

MISY472

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders “İş Zekası” konusunda süreçler, metodolojiler, altyapılar, veriyi bilgiye döniştirebilen en son uygulamalar ve karar vermeyi destekleyici sistemler üzerine bir giriş sağlar. Aynı zamanda bu ders veri toplama ve veri analizi gibi yönetimi çeşitli alanlarda desteleyici bilgi teknolojisi yaklaşımları sağlar. İş Zekası veri depolama ve sorgulama konularına vakıf olmayı gerektirir. Bu nedenle bu derste hem veritabanı yönetim sistemleri ve veri ambarları hem de mantıksal veri modelleri gözden geçirilecektir. Ayrıca bu derste öğrenciler panoları ve puan kartlarını, kararları destekleyici akıllı sistemler geliştirmek için kullanılan veri/metin/Web madenciliği yöntemleri oluşturmak için kullanılan analitik bileşenleri ve teknolojileri öğreneceklerdir.
FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Ders Kodu

MISY363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
VERİ MADENCİLİĞİ İLKELERİ

Ders Kodu

DASC325

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu derste, bilgisayarların veri kümelerini örüntüler ve düzenlilikler için aramasını ve tahminler yapmasını sağlayan algoritmalar ve hesaplama paradigmalarının çalışması olan veri madenciliği ele alınmaktadır. Yapılandırılmamış verilerden anlamlı bilgilerin çıkarılmasıyla ilgilenen daha geniş bir süreç olan bilgi keşfi kapsamlı bir şekilde tanıtılır. Ders, tümü bilgi keşfinin adımları olan veri seçimi, temizleme, kodlama, çeşitli istatistiksel ve makine öğrenimi yaklaşımlarının uygulanması ve ortaya çıkan yapıların görselleştirilmesini araştırır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin sınıflandırma, kural tabanlı öğrenme, karar ağaçları ve birliktelik kuralları gibi çeşitli veri madenciliği tekniklerini öğrenmeleri beklenir. Ek olarak, öğrencilerin verilerin seçilmesi ve temizlenmesi, verilerdeki "gizli" örüntüler hakkında "öğrenme" için makine öğrenimi yöntemleri ve elde edilen bilgilerin raporlanması ve görselleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
CLOUD COMPUTING

Ders Kodu

ITEC481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Bulut Bilgisayar’ın temel kavramlarını tanıtmayı hedeflemektedir. Buna da Bulut Bilgisayar ve geleneksel masaüstü bilgisayar arasındaki farkları açıklayarak başlayacaktır. Bu dersin işleyeceği konular arasında Altyapı Olarak Servis, Platform Olarak Servis, Yazılım Olarak Servis, ve Kimlik olarak Servis bulunmaktadır. Bulut Bilgisayarın uygulama modelleri olarak kamu, özel, toplum ve hibrit modelleri açıklanacaktır. Bulut bilgisayar ve servis sağlayıcılarının güvenlik sorunları da ele alınacak konular arasındadır. Bu dersin sonunda öğrenciler bulut servis ve sağlayıcı kuruluşlar hakkında bilgi ve gerekli altyapıya sahip olacaklardır.
ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Ders Kodu

MISY362

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülüğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında eğitimin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: İş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları ve etiği.
IS STRATEGY, MANAGEMENT AND ACQUISITION

Ders Kodu

MISY479

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kuruluşlar içinde bilgi sistemleri ile ilgili güncel trendler ve yönetim konularında kapsamlı bir bilgi desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders ayrıca kuruluşların yöneticilerine mevcut “Bilgi Sistemleri” altyapılarını ve en son teknolojileri hassasiyetle belirleyebilmenin yanı sıra bu teknolojilerin örgütsel stratejiyi nasıl etkileyeceğine dair entelektüel bir çerçeve geliştirmeye odaklanmıştır. Bu dersin sonunda öğrenciler bilişim sistemlerinin işletmeler üzerindeki etkilerini ve işletmenin her alanında nasıl büyük bir rolü olduğunu, bilişim sistemleri stratejilerinin örgütsel stratejiye etkisini ve bilişim teknolojilerinin nasıl şirket aktivitelerine ve hedeflerine değer kattığını anlayabilecektirler.
İLERİ İNTERNET PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC483

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı İnternet Programcılığı temellerini öğretmektir. Html dili, CSS ve Javascript, istemci tarafı web programlama için verilir. Dersin yoğunlaştığı nokta ise veritabanı-odaklı web sitesi üretmenin temelini oluşturan Php ve Mysqldir. Daha fazla deneyimi sunmak için örnek uygulamalar gözden geçirilir.
VERİ MADENCİLİĞİ

Ders Kodu

ITEC426

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Veri madenciliği, çağımızın modern sayısal dünyasında gün geçtikçe daha çok belirgin hale gelen bilgisayar ile işlenmiş veri kümelerinin büyümesi nedeniyle Bilgisayar Bilimleri alanındaki en heyecan verici konulardan biri haline gelmiştir. Veri madenciliğinin kökleri, yapay zekâ, (sınıflandırma, tahmin ve kümeleme de dahil olmak üzere) makine öğrenimi, istatistiksel veri analizi, veri görselleştirmesi ve bilgi erişimi alanlarına kadar uzanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler sınıflandırma, kural tabanlı öğrenim, karar ağaçları ve çağrışım kurallarını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca veri seçimi ve temizlemesi, verilerdeki “gizli” olguları “öğrenmek” üzere makine öğrenimi ve sonuç olarak ortaya çıkan bilgiyi raporlama ve görselleştirme konuları hakkında bilgi edineceklerdir.
VERİ BİLİMİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

DASC201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yüksek kaliteli talimatlar, temel düzeydeki veri bilimi teknikleri ve sistematik ve prensipli bir şekilde veri açısından zengin problemleri çözme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine duyulan ilgi aracılığı ile veri biliminin öğrenimi konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrencilere veri biliminin ne olduğu tanıtılacak, veri biliminin alanlar arasında uygulanabilirliğini keşfedecek ve veri analizinin veri odaklı kararlar vermelerine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenecekler. Öğrenciler, Jupyter Notebooks, RStudio, GitHub ve SQL gibi veri bilimcileri tarafından kullanılan çeşitli açık kaynaklı araçlara ve veri bilimi programlarına aşinalık kazanacaklar. Bu ders doğru yolda ilerleyen, sonuçlandırma becerisi yüksek ve iyi veri bilimcilerinin yetiştirilmesini sağlamak üzere gerekli yapı ve sorumluluk duygusunu öğrencilere sunmaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.