Fen- Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-molekuler-biyoloji-ve-genetik-programi-1 CIU-molekuler-biyoloji-ve-genetik-programi-2 CIU-molekuler-biyoloji-ve-genetik-programi-3

Bölüm Hakkında

Fakültemiz bünyesinde 2017 yılında kurulmuş olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz alan özelliği açısından çok kapsamlı ve sürekli gelişen disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Yaşamı oluşturan moleküllerin temel özellik, yapı ve işlevlerinin birbirleriyle etkileşimlerini, gelişimsel, fizyolojik ve patolojik olgulardaki durumlarını araştırır. Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce Bölümünde, biyomühendislik, kimya biyoloji mühendisliği, sistem mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği alanlarıyla teorik ve pratikte birleştirme vizyonu ile eğitim sunulmaktadır. Bölüm, multidisipliner eğitim sistemi ile akademik pozisyonlar ve diğer iş olanaklarında en uygun adaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Moleküler Biyoloji, kalıtım ve organizmalar arasındaki çeşitliliği konu alan genetik bilimiyle örtüşmektedir. Dolayısıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyolojik süreçlere moleküler açıdan yaklaşarak yaşamın temelini oluşturan konuları, biyolojik moleküllerin yapı ve işlevleri düzeyinde ele alarak açıklamaya çalışır. Kanser başta olmak üzere, genetik ve metabolik hastalıklar, mikrobiyal genetik ve biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi gibi farklı disiplinlerde araştırmalar uluslararası kurumlar, tarafından desteklenmektedir. Araştırmacılarına ilgili konularda modern bir altyapı ve laboratuar imkânı sunan MBG bölümü Fizik ve Kimya bölümleri ile başlattığı disiplinlerarası çalışmaları Moleküler biyolojinin ve teknolojinin paralel evrimine uygun olarak diğer bölümlerle de geliştirmeyi planlamaktadır. Bu değişime uygun bilim insanlarının yetiştirilmesi amacı ile MBG bölümü Fizik ve Kimya başta olmak üzere çift veya üçlü anabilim dalı lisans programı hazırlıklarına başlamıştır.

Eğitim Olanakları

İngilizce eğitim verilen bölümde etkin bir akademik kadro oluşturulmuş, bilimsel dilin evrenselliğine dayalı golabal akademik gelişim ve dönüşümlerin güncel olarak izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin üst düzey laboratuvar olanakları bu bölümümüzdeki eğitim süreçlerine çağdaş ve üst limitlerde bir kimlik kazandırmıştır. Üniversitenin başta Fizik ve Kimya dallarındaki akademisyen ve laboratuvar olanaklarının yanı sıra Tıp, Diş Hekimliği Fakültelerinin varlığı da bu bölümümüzdeki eğitim süreçlerini üst düzeylere taşımaktadır. Eğitim programında biyoloji, biyoenformatik, genetik, genomik, popülasyon genetiği, hücre biyolojisi, biyokimya ve kök hücre araştırmaları gibi öğrencileri farklı alanlara yönlendirecek dersler verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin çekirdek programındaki kapsamlı genel derslerin yanında genel biyoloji, biyokimya, organik kimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, gelişimsel biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bu derslerde verilen laboratuvar derslerini almaktadırlar. Öğrencilerin son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisini artırması sağlanmaktadır.

CIU Progression Programs Students

Kariyer Alanları

Gelişmekte olan biyoteknoloji sektöründeki birçok firmanın omurgasını da mezunlarımız oluşturacaktır. Kök hücre, genetik tanı ve tüp bebek merkezleri ile adli tıp kurumları da mezunlarımızın başarıyla görev yaptıkları iş alanları arasında bulunmaktadır. Mezunlarımızın önemli bir kısmı işbirliği anlaşmalarını gerçekleştirmiş olduğumuz pek çok seçkin üniversite ve araştırma kurumlarında akademik çalışmalarını sürdürebileceklerdir. Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler. Buna ek olarak; mezunlar, devlet sektöründe; bakanlıklarda, araştırma enstitülerinde ve Kamu İktisadi Teşekkülleri bünyesinde devlet kadrolarında çalışabilmektedirler. Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde, araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev almaktadırlar. Tıp sektöründe; hastanelerde, özel tahlil laboratuvarlarında, kriminal laboratuarlarında, özel kuruluşların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Tıp ve Biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilcisi ve teknik danışman olarak çalışabilirler. Aynı zamanda gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş bir iş olanağından da yararlanabileceklerdir.

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601
Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zehra Şensoy
Bölüm Başkanı E-posta: zsensoy@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL BİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOL101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencileri, biyolojinin temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve yaşamın temel kuralları ile bağdaştırmalarını sağlamaktır. Derste, yaşamın atom yapı taşları, biyolojik molekülleri, hücre yapısı ve fonksiyonları incelenirken, hücre teorisi, hücre içi membran sistemi, prokaryotik ve ökaryotik hücre farklılıkları ve hücre metabolizması anlatılmaktadır. Derste ayrıca enzimatik reaksiyonlar, metabolik yol izleri, geri bildirim, inhibisyon mekanizması, biyolojik membran yapısı ve özellikleri, ozmoz ve difüzyonun temelleri açıklanmaktadır. Biyolojik maddelerin membranlardan pasif transport ve aktif transport mekanizmaları ile geçişi, fotosentez, fermantasyon ve solunum, hücre bölünmesi, Mendel genetiği, genetiğin moleküler temelleri, gen yazılımının kontrolü, rekombinant DNA teknolojisi, endosimiyoz teorisi ve evrimin kanıtları, yaşamın kökeni ve tarihi de anlatılmaktadır.
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin 1. yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı öğrencilere daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait gerekli, temel arka planı sağlamaktır. Ders, Türk Dili'nin doğası hakkında genel bir özet ile başlar, Türkçe imla kuralları, anlatım bozuklukları ve doğru kullanımı, uygulanması, yazılı anlatım türleri, Türkçe yapım ve çekim ekleri, yazılı anlatım türlerinin incelenmesiyle devam eder. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi olarak sıralanabilir. Dersi tamamlayan öğrenciler Türkçe gramer yapısı ve Türkçenin ses özelliklerini öğrenmiş olacaklardır. Derste yazma yöntemleri, metinsel ve bağlamsal biçimlerde ele alınacaktır.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
ORGANİK KİMYA

Ders Kodu

CHEM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ORGANİK KİMYA
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MBGE102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Dersin temel amacı, moleküler biyoloji ve genetiğin temel kavramlarını tanıtmak ve araştırma tekniklerinde uygulamalı deneyim sağlamaktır. Bu ders Moleküler biyoloji ve genetiğin temel kavramları ve tarihsel gelişimi, hücre biyolojisi, hücrelerin evrensel geleceği, laboratuvar yönergeleri ve laboratuvar güvenliği konularına giriş yapmayı hedeflemektedir. Hücre döngüsü ve bölünmesi ile moleküllerin hücresel taşıma mekanizmaları tartışılmaktadır. Bunlara ilaveten, genetiğin temeli olan sentral dogmanın önemi ve rolü de ders kapsamında vurgulanmaktadır. Hücre çekirdeğinin içerisinde gerçekleşen DNA replikasyonu, onarımı, transkripsiyonu, protein sentezi ve gen düzenlemesinin moleküler mekanizmaları da yüzeysel bir çerçevede anlatılmaktadır. Bu derste moleküler biyoloji ve genetikte güncel yöntemler ve bilimsel metodolojiler de işlenecek olup, öğrencilere bu konularda temel bir zemin hazırlanacaktır.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ağrlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, Birimler ve boyutlar, Bir boyutta düzgün ivmeli hareket, Serbest düşme, Vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, Dairesel hareket, İş ve enerji, Enerjinin korunumu, Momentum, İmpuls ve çarpışmalar, Dönme hareketi, Tork ve Statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
Üçüncü Dönem
BİYOKİMYA

Ders Kodu

CHEM215

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı Biyomühendislik öğrencilerine proteinlerin, karbonhidratların, yağlar ve nükleik asitlerin yapıları, görevleri ve birbirleri arasındaki etkileşimi ve bu moleküllerin canlılarda biyokemikal işlevlerde nasıl rol aldığı hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Konular ayrıca fonksiyonel grupları, suyun biyolojik rolünü, asit-baz kimyası ve tamponları, enzimleri ve enzim kinetiğini, biyoenerjetikleri, biyolojik katalizörleri, biyolojik membranları ve hücresel taşımayı içermektedir. Buna ek olarak kurs içeriği biyolojik olarak önemli moleküllerin metabolizma ve madde-fonksiyon ilişkileri temelli canlılardaki kimyasal aktiviteler hakkında geniş bir bilgi sağlamaktadır. Dersin içeriği ayrıca karbonhidratların, yağların, amino asitlerin, azotlu bazların anabolik ve katabolik metabolizma yolları hakkında bilgiler ile biyolojik sistemdeki transferleri de kapsamaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
HÜCRE BİYOLOJİSİ

Ders Kodu

MBGE201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu ders, moleküler hücre biyolojisinin tek bir hücre düzeyinde ve bir doku veya organizmanın parçası olarak hücre işlevini nasıl açıkladığını göstermek için moleküler hücre biyolojisine genel bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Konular hücresel iletişim, büyüme, etkileşimler, bölünme ve hücre ölümünü içerir. Hücrelerin proteinleri nasıl ürettiği ve dışa aktardığı ve harici materyalin nasıl endositozlaştırıldığı ile ilgili bilgiler ele alınacaktır. Ökaryotların hücre içi kısımları detaylı olarak tarif edilecektir. Zara bağlı organellerin yapısı ve işlevi, salgı ve veziküler taşıma, hücre iskeleti ve hücre hareketi, hücre dışı matris,doku ve doku tipleri, bağ dokuları, hematopoietik ve hematopoietik olmayan hücreler ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Ders, hücrelerin bir hücre kültürü kabında nasıl davrandığını analiz edeceğiniz bir laboratuvar modülü içerir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MBGEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
FACULTY ELECTIVE
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Dördüncü Dönem
GENETİK

Ders Kodu

MBGE202

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

8
Bu derste canlı sistemlerdeki prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genetik özelliklerinin analizi ve tartışması yapılacaktır. Dersin ana konuları nükleik asitler (DNA ve RNA) ve nasıl replikasyon yaptıkları, mRNA oluşturmak için DNA'nın transkripsiyonu nasıl gerçekleştirdiğinin detayları ve mRNA'nın proteinlere çevrilmesinin işlenişidir. Bu süreçleri genişleterek, gen düzenleme tekniklerine, DNA parçalanmasına ve moleküler klonlama tekniklerinde kısıtlama enzimlerinin kullanımına odaklanılmaktadır. Diğer tartışma konuları arasında farklı mutasyon türleri ve mutasyonların hücrelere olan etkileri, mutasyonları ve replikasyon sırasında oluşan genetik hataların onarımı, DNA rekombinasyonu, transkripsiyon sonrası ve translasyon sonrası gen düzenlemeleri, ve küçük kodlamayan RNA'lar bulunmaktadır. Mitokondriyal DNA’nın rolü ve mitokondriyal hastalıkların temelleri de detaylı bir şekilde incelenecektir.
EKOLOJİ ve EVRİMSEL BİYOLOJİ

Ders Kodu

MBGE204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrencilere evrimsel ve ekolojik modellere genel bir bakış sağlanacaktır. Moleküler evrimdeki gelişmelerin etkileri, evrimsel bir çerçevede yaşamın çeşitliliği ve ekolojinin temelleri üzerinde durularak evrimin ilkeleri, ekosistem kavramları ve insan kaynaklı problemler üzerinde durulacaktır. Bu dersin ana konuları, seçim ve sürüklenme de dahil olmak üzere evrimsel değişimin ana modellerini tanımlama, filogenileri tanımlama ve yorumlama, üreme yalıtımının nasıl ortaya çıktığını ve yeni türlerin nasıl ortaya çıktığını anlama, evrimi genetik ve genomik seviyelerde tanımlama, dünyadaki yaşam formlarının tarihini anlama, bireylerin ve türlerin popülasyonlarının gereksinimlerini anlama ve popülasyon genetiği, türlerin nasıl etkileşime girdiğini açıklama (rekabet, karşılıklılık, yırtıcılık vb.), toplulukların nasıl bir arada kaldığını ve biyolojik çeşitliliği anlama, ekosistem sürecini tanımlama (besin döngüsü, ayrışma) ve küresel ekolojiyi ve küresel düzeydeki süreçleri tanımlamadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MBGEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ
MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

MICB120

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders ile öğrencinin hastalık etkenlerini, özelliklerini, hastalık yapma mekanizmalarını, bağışıklık sistemini kavraması, aşılama ve tedavinin özellikleri anlaması amaçlanmaktadır.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, Ranj, stnadart hata ve varyansın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
KLİNİK BİYOKİMYA

Ders Kodu

BCHM309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu ders kapsamında temel biyokimyasal analizler ve bu analizlerin temeline yatan mekanizmalar, dolaşım sisteminin biyokimyasın, bilirubin metabolizması, karaciğer fonksiyonu karaciğer fonksiyon testleri, sarılık, kan biyokimyası, koagülasyon, hematolojik bozukluklar, anemiler, sindirim sistemi biyokimyası ve sindirim sistemi hastalıkları, lipidlerin sindirimi ve lipid metabolizmasına bağlı bozukluklar ve sonucunda gelişen hastalıklar, lipid profili ve ilgili laboratuvar testleri , böbrek fonsiyonları, böbrek fonsiyon testleri, böbrek hastalıkları ve böbrek hastalıklarının tanısı, hipertansiyon ve koroner kalp hastalıklar bu hastalıkların tanısında kullanılan laboratuvar testleri ve ilgili biyokimyasal testler, endokrin sistem biyokimyası, vücutta insülin ve glukogan dengesi, diyabet oluşumu ve diyabet türleri tanı yöntemleri, kanser biyokimyası gibi konular anlatılmaktadır.
İNSAN GENETİĞİ

Ders Kodu

MBGE301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders kapsamında, insan kromozomlarının başlıca özellikleri, tıbbi genetikte kullanılan kromozom terminolojisi öğretilmektedir. Bunların yanında, insanlarda sıklıkla gözlenen kalıtsal değişiklik örnekleri ve bu kalıtsal değişiklikleri detaylı inceleme yöntemleri öğrencilere öğretilmektedir. Bu derste, insan kromozomlarının özellikleri karşılaştırmalı olarak verilirken, buna ek olarak tıbbi genetikte kullanılan kromozom terminolojisi de açıklanmaktadır. Bu bağlamda, insanlarda gözlenen kalıtsal değişiklikler de örneklerle öğrencilere aktarılmaktadır. Bu değişikliklerin insanlarda incelenme yöntemleri de listelenmektedir. Ayrıca, İnsan kromozomlarının morfolojik özellikleri, Karyotip hazırlama, İnsanlarda kalıtsal değişiklik ve poligenik kalıtım örnekleri, İmmünogenetik ve genetik danışmanlık konuları da öğrencilere detaylı bir şekilde aktarılmakta ve böylece öğrencilerin insan genetiği hakkında detaylı bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.
MOLEKÜLER GENETİK

Ders Kodu

MBGE303

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, diploid ve haploid organizmalarda, kalitatif ve kantitatif düzeyde gen ifadeleri açıklanmaktadır. Dersin ana yaklaşımı, Mendel genetiği ve mendel genetiğinin uzantılarını kullanarak gen ve genom üzerinde kalıtıma ilişkin temelleri öğrenciye aktarmaktır. Ayrıca bu ders kapsamında, çekirdek dışı kalıtım ve çeşitli organizmalardaki eşey belirlenmesinin kalıtsal özellikleri incelenmektedir. Bunun yanında, önemli bir konu olan kromozomal mutasyon tipleri incelenecek ve daha sonra kalıtsal aktarımları tartışılacaktır. Bu dersin sonunda, öğrencinin kalıtsal problemler karşısında edindiği bilgilerle birlikte modern haritalama yöntemlerine bir giriş olarak klasik gen haritalama yöntemi olan pedigree çizimleri yapabilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak, populasyon genetiğini temelleri verilerek gen sürükleme davranışının populasyon üzerindeki etkisi tartışılacaktır.
BİYOENFORMATİK

Ders Kodu

MBGE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
BIOINFORMATICS
FİZYOLOJİ I

Ders Kodu

MBGE307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı, hücre, periferik ve merkezi sinir sistemi, kas ve dolaşım fizyolojisi konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Hücre ve yapısı, homeostasis, hücre potansiyelleri, hücre membranı yapısı ve membranlardan madde geçişi, vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, membran potansiyeli, aksiyon potansiyelinin oluşumu ve iletilmesi, uyarılabilen dokular, iskelet kası fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp kası fizyolojisi, koroner ve periferik dolaşım, sinaptik ileti mekanizması, kas kasılma mekanizması, periferik sinir sistemi, sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, kafa çiftleri konuları detaylı incelenecektir. Öğrencilerin hücre yapısı gibi bazı konularda pratik uygulamalarla ilgi ve bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenir. Bilginin pratikle birleştiği noktada öğrencinin konuyu kavraması artacaktır.
Altıncı Dönem
MOLEKÜLER BİYOLOJİ I

Ders Kodu

MBGE302

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, başta ökaryotik hücrelerin genetik aktarımlarının analizi ve gen mutasyonları konularını detaylı şekilde incelenecektir. Daha sonra DNA onarım mekanizmaları irdelenecektir. Bunlara ek olarak, bu ders kapsamında mutajenler ve epigenetik konuları detaylı bir şekilde işlenecektir. Extrachromosomal replikonlar yanısıra mitokondrial DNA’ya bağlı hastalıklar da bu dersin kapsamındadır. Moleküler biyolojide kullanılan çeşitli enzimlerin yapı ve fonksiyon analizleri, DNA/RNA saflaştırma, PCR ve türleri, primer dizayn, DNA klonlama, DNA rekombinasyonu, plazmid ve memeli vektörlerinin dizaynı, DNA fragmenrasyonu ve DNA dizileme yöntemlerinin anlaşılması bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu dersin içeriğinin daha kolay anlaşılması bakımından, öğrenciler bu dersi MBGE304-Moleküler Biyoloji Lab I ile birlikte alacaklardır.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI I

Ders Kodu

MBGE304

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

6
Moleküler Biyoloji laboratuvar dersi, çeşitli moleküler biyoloji kavramlarının ve laboratuvar tekniklerinin hem teorik hem de pratik derinlemesine açıklamalarını sağlar. Moleküler biyolojide kullanılan çeşitli enzimlerin yapı ve fonksiyon analizleri, DNA ve RNA saflaştırması, DNA ve RNA analizleri ve hesaplamaları, farklı PCR türleri ve kullanımları, Sanger dizileme gibi DNA klonlama uygulamaları ve yöntemleri hakkında detaylı sunumlar bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. , plazmid ve memeli vektörlerinin tasarımı ve işlevleri ve araştırmalarda nasıl kullanıldıkları, maya iki hibrit sistemleri, DNA kitaplıklarının tasarımı ve kullanımları, DNA dizilemenin tarihçesi, kullanımları ve teknolojik gelişmeler. Ders boyunca, birincil literatürden elde edilen veriler analiz edilir ve uygulama problemleri çözülür.
FİZYOLOJİ II

Ders Kodu

MBGE308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı solunum, sindirim, boşaltım, endokrin, kan ve duyu fizyolojisi konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp konuları yorumlama becersi kazandırmaktır. Solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem ve endokrin sistem, üreme fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Böbrek ve fonksiyonları, solunum sistemi, endokrin sistem, hormonlar, karaciğer ve fonksiyonları, insulin-glukagon mekanizması, metabolizma, gastrointestinal sistem, enerji ve metabolizma, boşaltım sistemi, deri fizyolojisi, gözün yapısı ve görme yolları, işitme fizyolojisi, koku fizyolojisi, duyu fizyoloji konuları detaylıca incelenecek; pratik uygulamalarla desteklenecektir. Dersin sonunda fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde sahip olduğu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp ödev, seminer, araştırma planlama ve hazırlama becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MBGEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
FACULTY ELEVTİVE
İMMÜNOLOJİ

Ders Kodu

PHAR208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İmmünolojiye giriş, antijen ve antikor bağlantısı ve seçimi, hücresel ve moleküler bağışıklık, hipersensitivite reaksiyonları başlıca konular arasındadır. Aşılar, aşı üretimi, aşıların önem ve çalışma mekanizmaları yanında, doku ve organ nakli, metodları ve çıkabilecek komplikasyonlar da işlenen konular arasındadır. Antikor üretimi ve mühendisliği, bağışıklık sistemindeki hücrelerin yapısı, fonksiyon ve ayrışımı, moleküler temeli, immünolojik teknikler işlenmektedir. Antikorların, T-hücresi reseptörü, B-hücresi reseptörü ve MHC yapısı, üretimi ve bunların fonksiyonları da konular arasında bulunmaktadır. V(D)J rekombinasyonu, mekanizması ve kullanılan enzimler de somatic hipermütasyon konuları ile birlikte tartışılmaktadır. Pozitif ve negatif seleksiyon, bağışıklık sisteminde oluşabilecek sorunlardan kaynaklanabilen otoimmün hastalıklar ve mikroplara karşı savaşın detayları da başlıca konular arasındadır.
Yedinci Dönem
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE403

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin ana odağını gen manipülasyonunda kullanılan temel prensipler ve tekniklerin detaylıca incelenmesi ve temel kuramların örneklendirilmesi oluşturmaktadır. Bu ders, ilintili ve elzem moleküler biyolojik konseptleri, genlerin manipülasyonunda kullanılan metotları ve teknolojinin güncel uygulama alanlarını kapsamaktadır. Ders esnasında genetik mühendisliğinin ana kuramları ve teknikleri, gen manipülasyon teknolojisinin oluşması ve tarihsel gelişim süreci, hücrelerdeki genom organizasyonu ve farklı organizmalardaki farklılıklar, gen ekspresyon ve regülasyonu, DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin izolasyonu, kullanımı ve uygulama teknikleri, nükleik asit hibridizasyon prensipleri, jel elektroforez tekniği, çeşitli DNA sekanslama yöntemleri, gen manipülasyonunda kullanılan enzimler, plazmid ve bakteriyofajların özellikleri ve kullanımı ve DNA sekans klonlama stratejileri ele alınacaktır.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ II

Ders Kodu

MBGE401

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

7
Ders, çeşitli moleküler biyoloji kavramlarının ve laboratuvar tekniklerinin hem teorik hem de pratik derinlemesine açıklamalarını sağlar. Ana konular, miRNA'lar ve piRNA gibi küçük kodlamayan RNA'ların ve uzun kodlamayan RNA'ların özellikleri, işlevleri, biyogenezleri ve moleküler tespit yöntemlerinin incelenmesini içerir. Öğrenciler ayrıca miRNA'ların nasıl tasarlanacağını öğreneceklerdir. Bu konuların ardından amino asitler, protein yapısı, katlanma ve bozunma ve enzimlerin özellikleri, enzim yapısı ve işlevi incelenecektir. Km, Vmax'ın nasıl hesaplanacağı ve Michaelis-Menten denkleminin nasıl kullanılacağı dahil olmak üzere enzim kinetiği tartışılacaktır. Antikor özellikleri, işlevi, tasarımı ve üretimi de analiz edilecek ve ardından Moleküler Biyoloji araştırmalarında çeşitli transgenik hayvan modellerinin tarihi, gelişimi ve uygulamaları izlenecektir. Kurs boyunca, birincil literatürden elde edilen veriler analiz edilecek ve tartışılacaktır.
MOLECULAR BİOLOGY LAB II

Ders Kodu

MBGE403

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu ders, öğrencilere MBGE401 - Moleküler Biyoloji II'de ele alınan teorik konularla örtüşen moleküler biyoloji laboratuvar teknikleri hakkında derinlemesine teorik açıklamalar ve pratik deneyim sağlayacaktır. Konular arasında temel ve ileri tespit moleküler analiz teknikleri, CRISPR teknolojisi, Moleküler analiz ile Kistik fibrozis tespiti, kanser hücrelerinin morfolojik analizi, Sanger dizileme tekniği, DNA ve RNA ekstraksiyonu, mRNA tasarımı, Sinir sistemi hastalıklarından biri olan Alzheimer hastalığına yönelik antikor reaksiyonlarını anlamak ve protein yapmak için Elisa ve Western Blot analiz teknikleri yer alacaktır. Ayrıca mikrodiziler ve LAMP (Loop mediated isothermal amplification) analiz teknikleri tartışılacaktır. Bu ders MBGE401 - Molecular Biology II ile birlikte veya sonrasında alınmalıdır.
SEMİNAR

Ders Kodu

MBGE405

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

3
SEMINAR
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MBGEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
ÖZEL PROJE

Ders Kodu

MBGE402

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

5

AKTS

6
In this course, students will carry out independent and interdisciplinary research on a topic of interest under the supervision of faculty/mentor(s). Students will first formulate scientific research questions and hypotheses and submit a project proposal. They will then investigate their hypotheses by carrying out literary and/or laboratory research. Students will present their findings at regular intervals to their mentor and other students in the course and be prepared to discuss and defend their hypotheses and data. Upon the completion of their research, students will write up a report and present their final findings.
BİYOETİK

Ders Kodu

MBGE404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
BIOETHICS
BİYOTEKNOLOJİ

Ders Kodu

MBGE406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, tıp, endüstri ve birçok alanda ilerleme sağlamak için teknolojide yaşanan gelişmeleri biyolojik bilimlerle nasıl birleştirildiğini anlatmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bu derste, biyoteknolojinin temellerinin yanı sıra polimeraz zincir reaksiyonu, DNA dizileme ve bitki, hayvan ve mikrobiyal biyoteknoloji uygulamalarını inceleyeceklerdir. Bunun yanında, rekombinant DNA teknolojisi ve genetik mühendisliği, vektör tasarımı, moleküler teknikler hakkında temel bilgi edinme dersin temel amaçlarındandır. Bu derste ayrıca kök hücre tedavisi, monoklonal antikor tasarımı, CrisprCas-9 tasarımı ve rekombinant ilaçların geliştirilmesi gibi biyoteknolojik tıpta kullanımı ele alınacaktır. Son olarak, endüstriyel biyoteknoloji kavramı öğrencilere tanımlanarak biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli kimyasal, biyoyakıt ve gıda ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesinin üretim aşamaları tartışılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MBGEXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
FACULTY ELECTİVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4

Seçmeli Dersler

KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

Ders Kodu

MBGE473

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, kök hücrelerin vücudumuzdaki tüm hücrelere dönüşüp organ oluşturma potansiyelini inceler, kök hücre biyolojisinin temelleri, farklı kök hücre türleri (embriyonik, fetal, yetişkin ve indüklenebilir pluripotent kök hücreler) ve bunların klinik uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgileri içerir. Kök hücrelerin özellikleri (çoklu potensi, farklılaşma vb.) özetlenmiştir. Bu derste farklı kök hücre türleri; bunların rejeneratif tıpta kaynakları, özellikleri ve uygulamaları anlatılacaktır. Kök hücreler ve çevreleri (nişleri) arasındaki etkileşimler açıklanıp analizi yapılacaktır. Kök hücre tedavisi alanındaki güncel araştırmalar tartışılıp makale taramaları yapılacaktır. Mevcut kök hücre tedavisinin avantajları ve dezavantajları ders içeriğinde özetlenmiştir. Organoid ve hücre kültüründeki kullanımları, laboratuvar ve klinik uygulamalardan örnekler de verilecektir.
KANSER BİYOLOJİSİNE GİRİŞ

Ders Kodu

MBGE235

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Kanserli hücreler, sağlıklı dokuları ve organları işgal ederek çoklu organ yetmezliğine sebep olabildiğinden dolayı; bu ders, dünya genelindeki ana kanser çeşitlerini tanımlamayı, kanserin ayırt edici özelliklerini listeleyip tanımlamayı ve genlerin, kanser riskine ve kanserin yayılmasına olan katkısını ayırt etmeyi hedeflemektedir. Ders öğrencileri ayrıca metastazı ve metastatik sürecin başındaki temel adımları tanımlamayı öğrenecektir. Kanser taramasının rolü, kanserin tanısı ve takibi, kanser evreleri ve kanser tedavilerinin tanımlanması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu ders sayesinde kanserin başlangıcını ve neden çok tehlikeli bir hastalık olduğunu kavrayacaktır. Bu modül, kanser biyolojisinin temelini oluşturuyor olup, daha ileri seviye ve moleküler düzeyde kanser gelişimi ve patolojisini öğrenmek için zemin hazırlamaktadır.
ÜREME GENETİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

MBGE299

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, erkek ve dişi üremesinin endokrinolojisi ve fizyolojisi, ergenlik, emzirme ve menopoz dahil olmak üzere biyolojik üreme süreçleri incelenecektir. Doğurganlığın ve kısırlığın belirleyicileri ve yetersiz doğurganlığın üstesinden gelmek için üreme biyoteknolojisinin nasıl kullanıldığı açıklanacaktır. Bunlara ek olarak normal ve düzensiz gebeliğin genetiği de odak noktalarından biri olacaktır. Üreme biyolojisinin sağlığın diğer yönlerini nasıl etkilediği açıklanırken, erken yaşam maruziyetlerinin ve üreme kanserlerinin biyolojik etkileri de anlatılacaktır. Üreme teknolojilerinin ve araştırmalarının etik ve sosyal etkilerine yönelik başlıklar tartışılacaktır. Bu derste ilgili uzmanlığa sahip bilim adamları ve uygulayıcıların klinik keşifleri ile konular desteklenecektir ve öğrencilerin üreme genetiği ve teknolojileri konularında üst düzey bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.
GENETİK VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP

Ders Kodu

MBGE225

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders kişiselleştirilmiş tıp ve farmakogenetiği, sağlık hizmetlerinde uygulanabilen yöntemleri ve gelişmeleri içermektedir. Genetik, insan genomu, genom ve ekzom dizileme, ve farmakogenetik testler incelenecektir. Bunlara ilaveten, mevcut en iyi kanıtların gözden geçirilmesi ve bulaşıcı hastalıklar, kanser ve nörolojik rahatsızlıklar dahil olmak üzere farklı hastalıklarda kişiselleştirilmiş tıbbın kullanımına yakından bakarak uygulama potansiyelleri irdelenecektir. İşlenen konular arasında kişiselleştirilmiş tıpta yaygın olarak kullanılan moleküler tanı araçları, kişiselleştirilmiş tıpta varyasyonların kullanımı ve önemi, gen tipleme, haplotipleme ve biyobelirteçler, farmakogenetik temelleri ve çeşitli hastalıklara odaklanan kişiselleştirilmiş tıp örnekleri bulunmaktadır. Kişiselleştirilmiş tıpla ilgili, özellikle kişisel hizmetlerle ilgili etik, yasal ve sosyal konular tartışılacaktır. Öğrenciler multi-disipliner bir içerikden faydalanarak kişiselleştirilmiş tıp konusunda bilgi zenginliği kazanacaktır.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

MBGE321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, moleküler biyoloji açısından temel gıda güvenliği ve hijyen bilgilerini sağlamayı amaçlamaktadır. Dersin başlangıç aşamasında yer alacak olan derslerde öğrenciler gıda güvenliğinin önemini, gıda kaynaklı hastalıkların özelliklerini, atık bertaraf yöntemlerini, haşere kontrolünün önemini, gıda güvenliği tehlikelerinin doğasını (mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve alerjik), çeşitlerini, kaynaklarını, araçlar ve bulaşma yollarını anlayacaklardır. Daha sonraki derslerde ise, genler, yapıları ve işlevleri üzerinde durulacak, bu kapsamda öğrenciler bakteriler, arkeler, ökaryotlar ve gıda maddeleri ile ilgili diğer mikroorganizmalarda nükleik asit yapısını ve replikasyon, onarım, transkripsiyon ve translasyon konularını çalışacaklardır. Öğrenciler ayrıca biyolojik, kimyasal ve fiziksel kontaminantların varlığını analiz etmek için moleküler biyoloji ve moleküler biyolojik yöntemlerin nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir.
KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ

Ders Kodu

MBGE421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Kontrolsüz hücre bölünmesi olarak tanımlanan kanserin oluşum nedenlerinin karmaşıklığı ve bu hastalığa yol açan farklı hücre tipleri; temel ve moleküler düzeyde kanser biyolojisinin ayrıntıları; kanser patolojisindeki hücresel değişimler ve yayılma potansiyelleri kapsamlı bir bakış açısıyla işlenecektir. Sözkonusu dersin ana odağı, kanser genetiği ve kanserin moleküler temelleri olmakla birlikte, mutasyonların kanser hücrelerindeki rollerini ve bunların programlı hücre ölümü, hücre çoğalması ve farklılaşması gibi temel biyolojik özelliklerin düzensizliğine yol açmasını inceleyecektir. Moleküler düzeyde kanser oluşumuna sebep olan etkenler, mutasyonları durduran genler ve çevresel faktörlerin kanser duyarlılığına olan etkileri tartışılacaktır. Klasik tedavi yöntemleri, hedef odaklı tedavi yöntemleri ve diğer immünoterapi stratejileri karşılaştırılırken, kanserin tedaviye direnci de incelenecektir.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

MBGE477

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Moleküler Mikrobiyoloji dersinin temel amacı, mikroorganizmaların moleküler düzeyde nasıl çalıştığına dair daha derin bir kavrayış sağlamaktır. Gezegendeki en bol yaşam formları olaraktan, mikroorganizmaların genetiği ve aynı zamanda evrimi yönlendirmek için mevcut genetik mekanizmaları incelenecektir. Mikroplar dünyanın dinamikleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler ve bu derste insanoğlunun avantajına kullandığı pek çok moleküler düzeyde ve biyoteknolojik (yoğurt, peynir, ekmek, alkol üretimi, besin döngüsü, kirleticilerin detoksifikasyonu vb.) konular işlenecektir. Diğer taraftan, mikroorganizmaların zararlı ve tehdit oluşturan yapıları, bulaşa ve hastalığa sebep olan etken faktörleri, hücre içerisindeki ve dışındaki yaşam döngüleri incelenecektir. Farklı mikroorganizmaların (bakteri, virüs, parazit) sebep olduğu insan, hayvan ve bitkisel hastalıklar ele alınacaktır.
BİYOLOJİ-I

Ders Kodu

BIOL103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, insanoğlunun evrimsel ve çevresel uyumuna kısa bir giriş ile başlar. Öğrencilerin davranışın biyolojik temelleri ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ders aslında biyolojik bilimlerde kullanılan yöntemler ve önemi konusunda bir giriş yaptıktan sonra yaşayan organizmanın, canlılığın kimyasal ve fizyolojik temellerini, hücre, organellerini ve onların işlevlerinin temel özelliklerini tanımlar ve inceler. Öğrenciler biyoloji temelli bilimsel makaleleri ile tanıştırılıp alanda yapılan araştırmalar ile aşina olarak davranışın biyolojik temellerine hâkim olmaları sağlanır. Bunun dışında sinir hücresinin anatomisi, fizyolojisi ve fonksiyonları vurgulanarak öğrencilere tanıtılmaktadır. Bu ders özellikle insanın merkezi sinir sistemine adanmış olsa da beynin temel bölümleri, özellikleri, mekanizmaları ve işlevlerine de odaklanmıştır.
FELSEFEYE GİRİŞ

Ders Kodu

PHIL102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Felsefe; evren, akıl, toplum, sanat vs., kısacası insan yaşamının tüm alanları hakkında ortaya atılmış en derin ve en temel soruları yanıtlamaya çalışır. Bu dersin amacı sadece tarihin büyük filozoflarının düşüncelerini öğrenmek değil, aynı zamanda eleştirel ve felsefi düşünme yeteneklerini geliştirmektir. Ders, felsefenin farklı alanlarındaki çeşitli kavram, yöntem, problem ve kuramları öğrencilere tanıtmaya yönelik olarak planlanmıştır. Bunların yanı sıra, dersin başlıca amaçlarından biri, felsefenin sosyoloji, psikoloji, eğitim ve hukuk gibi diğer alanlarla ilişkisine dair genel bir bakış açısı sağlamaktır.
BİLİM TARİHİ

Ders Kodu

PHIL230

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı, bilimin doğasının kavranması için bilimsel ilerlemenin tarihsel seyrinin incelenmesidir. Derste tartışılacak konular şunlardır: İnsanın bilme ihtiyacı ve bilim, bilim ile diğer bilme biçimleri arasındaki farklar, Antik medeniyetlerde bilimin ortaya çıkışı, Platon, Aristoteles, Eukleides, Arkhimedes ve Ptolemaios’un bilimsel çalışmalarından örnekler, Ortaçağ Avrupa’sında bilim ve felsefe, İslam Medeniyeti’nin altın çağında bilim, Farabi ve İbn Sînâ’nın bilimsel çalışmalarından örnekler,İslâm bilim ve düşüncesinin Batı’ya etkisi, Roger Bacon, Francis Bacon ve Kopernik’in bilimsel çalışmalarından örnekler, Rönesans ve Aydınlanma Çağ’ında bilim, bilimsel devrimin düşünsel temelleri, Kepler, Galileo ve Newton’un çalışmaları, Avrupa’da ilk bilim cemiyetlerinin doğuşu, 20. Yüzyıl biliminden örnekler, 20. Ve 21. Yüzyılda fiziksel, biyolojik ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler.
MODERN KIBRIS TARİHİ

Ders Kodu

HIST220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilerin Kıbrıs adasının yakın geçmişini, Osmanlı döneminden itibaren başlayarak tarihsel bir persfektifle ele almalarına ve günümüz Kıbrısı’nı tanımalarını sağlayacak yetilerini gelştirmektir. Ada’da Müslüman toplumun oluşumu, Ortodoks Hristiyanlar, Maronitler, Ermeniler, Yahudiler ve diğer unsurlar, Rum Ortodoks Kilisesi; Osmanlı modernleşmesi: yerel danışma kurulları, telgrafın adaya gelişi, ilk modern ortaeğitim kurumu olarak Lefkoşa Rüştiyesi, gayrimüslimlerin eğitim ve kültür kurumları, Karantina teşkilatı, askerlik; İngiliz kolonyal idaresi ve kurumları, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim-dönüşüm, adada Yunan milliyetçiliğinin yükselişi, Enosis, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği, dekolonizasyon süreci ve Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu, toplumlararası çatışmalar, KKTC’nin ilanı, Kıbrıs Sorunu, Toplumlar arası görüşmeler, Annan Planı ve referandum, dersin ana konularıdır.
SOSYAL ANTROPOLOJİ

Ders Kodu

SOCY106

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, insan kültürel çeşitliliğinin boyutlarının anlaşılması ve bu çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığının incelenmesidir. Modern sanayi toplumu ve onun yaşayış tarzı, insanlık tarihinin çok kısa bir dilimini kapsar ve insanı anlamak için hem çağımızdaki farklı toplum biçimlerini hem de tarih içinde ortaya çıkan kültürleri karşılaştırmalı perspektifle incelemek gerekir. Bu amaçlar uyarınca, antropolojinin tanımı ve tarihiyle başlayan ders, temel kuramsal perspektifler ve araştırma yöntemlerinin tanıtılmasıyla devam eder. Antropolojinin temel konularından kültür kavramı, dil, akrabalık ve aile ilişkileri, din ve mitoloji, toplumsal cinsiyet, kültürel evrim, toplumsal hiyerarşi ve iktidar biçimleri, ırk ve etnisitenin incelenmesi dersin önemli bir kısmını oluşturur. Modern toplumları ilgilendiren küresellleşme süreçleri ve bunların kültürel çeşitlilik üzerindeki etkileri, ırkçılık gibi konular derste kazanılan antropolojik bakış açısıyla irdelenir.
İNSAN CİNSELLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

PSYC325

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrenciler insan cinselliği hakkında yapılan araştırmaların nasıl yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını ve ne gibi sonuçlar elde ettiklerinin yanı sıra alanın önce gelen duayen isimleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler cinsel anatomi, cinsel tepki döngüsü ve bu döngünün aşamalarını ne arttırıp ne azalttığını hem fizyolojik bir pesrpektiften (hormonlar, nöroloji, vs.) hem de psikolojik bir perspektiften (ilişkiler, duygudurum, geçmiş deneyimler, vs.) inceleyecektir. Klinik anlamda teşhisi konulabilen çeşitli cinsel problemler ve tedavi yöntemleri de incelencektir. Bu dersin amacı öğrencilere insanların cinsel açıdan nasıl çalıştıklarını öğretmektir. Bunlara ek olarak hamilelik, korunma yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ve cinsel oryantasyon da ele alınacaktır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.