Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Hakkında

Öğrenci İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin üniversitemize kayıt anından itibaren mezun olana dek gerek SIS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden gerek birebir iletişimde olacağı birimdir. UKÜ kalite politikasına uygun olarak, araştıran, üreten, deneyimli ve her aşamada aktif olarak çalışabilen personel kadromuzla beraber, öğrencilerimize çağımızın güçlü teknolojik altyapı ve güncel bilgi teknolojilerini kullanarak üniversitemiz birimleriyle eşgüdümlü içerisinde tüm paydaşlarımıza sürekli, etkin ve doğru bilgi ve/veya belge hizmeti sunar.

Çalışma Alanları

Öğrenci İşleri Müdürlüğüne veya öğrencilere verilen banko hizmetlerinde şahsen müracaat eden veya telefon, mail ve sistem yolu ile ulaşan tüm öğrencilerimize, gerekli bilgiler/hizmetler işlem niteliğine göre kısa sürede yerine getirilir veya ilgili birimlere yönlendirilmeleri sağlanır. Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesini sağlar.
Öğrencilerin eğitim süresince karşılaşabileceği müfredat, yanlış (eksik-fazla) ders kaydı, sisteme yapılan not girişi gibi problemler de birim tarafından çözülür.
 

Sağladıkları Hizmetler

Öğrencilerin ilk kayıt, ders kaydı, ders ekle/bırak, öğrenci kimliği, öğrenci belgesi, askerlik tecil belgesi/işlemi, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay/dikey geçiş, muafiyet, staj işlemleri, YÖKAS ve YÖKSİS bilgi güncellemesi, özel yazı, geçici mezuniyet, diploma basım ve onay işlemleri, kurumiçi geçiş vb. işlemleri yürütür. Öğrenci işleri ile ilgili günlük ve dönemlik yazışmaları hazırlar. 

Öğrencilerin her türlü mezuniyet işlemleri, diploma onayları, mezuniyet töreni veya diploma dağıtımı birim aracılığı ile gerçekleşir.   

Akademik takvime bağlı hizmetlerin dışında gelişen süreçler SIS üzerinden duyuru yolu ile yapılır. Ayrıca, öğrencilerin takibi için birimin mevzuatlara bağlı yürüttüğü işlemlerin yönetmelikleri SIS üzerinde bulunur.
 

İletişim

Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Öğrenci Hizmetleri Binası

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2033/ 2895
E-posta: registrar@ciu.edu.tr