Mühendislik Fakültesi

HAKKINDA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Türkiye, Avrupa ve Amerika'daki en iyi üniversitelerin altyapısıyla eşdeğer altyapı, teknik donanım ve fiziki olanakları sağlamak hedefi ile 5 yıl süren ön çalışmalardan sonra 1997 yılında kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi, 1997 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin kuruluşu ile beraber eğitim ve öğretime başlamıştır. Mühendislik Fakültesi'nde halen 10 lisans programı vardır. Bu programlar, kuruluş sırasına göre, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği ve Petrol ve Gaz Mühendisliği programlarıdır."

Misyon ve Vizyon

Bologna Süreci ve eğitim-öğretimin geldiği noktada,  mühendislik biliminin gelişmesini  ve teknolojik ilerlemeleri dikkate alarak gerekli altyapıyı geliştirmek. Ders programlarının müfredat ve içeriklerini sürekli olarak gözden geçirmek ve yenilemek. Aktif eğitim ve öğretim metotlarını kullanmak ve ölçme ve değerlendirme sistemlerini geliştirmek. Ders değerlendirilmesinde uluslararası kredilendirme sistemini (AKTS) uygulamak.

Eğitim ve öğretimde sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak. Öğrencilere derslere aktif katılmalarını sağlayarak, bilgilerini kullanabilecek öz güvene sahip mühendisler olma yolunda beceri kazandırmak.Tasarım ve analiz yeteneği yüksek, yaratıcı, problem çözebilen, sorgulayan mühendisler yetiştirmek. Ulusal ve uluslararası projelerde grup çalışmalarına katılabilecek donanımı  ve  projeler geliştirerek teknoloji üreten, sanayi ile bütünleşebilen, girişimci mühendisler olmalarını sağlamak. Çevre bilincine sahip, meslek etiğini ilke edinen, aynı zamanda sanata ve kültüre duyarlılığı olan kişiler olmalarını sağlamak. Toplum refah ve güvenliğini önemle ele alan mühendisler yetiştirmek. 

CIU Engineering Faculty Image

AKREDİTASYONLAR

Mühendislik Fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca, bölümlerimiz Avrupa Mühendislik Akreditasyonu Etiketi’ne de (European Accredited Engineer Label EUR-ACE) sahiptirler.

EĞİTİM İMKANLARI

Mühendislik Fakültesi, donanımlı ve deneyimli öğretim elemanları kadrosu, bölge üniversiteleri ile kıyaslandığında oldukça önde gelen zengin laboratuvarları, çağdaş lisans ve lisansüstü ders programları ve modern öğretim yöntemleriyle öğrencilerin konularını kolaylıkla öğrenmelerini sağlayacak iyi bir altyapıya sahiptir.

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, görsel donanımlı modern dersliklerde ders görmekte olup kampüste sağlanan çağdaş yaşam olanakları, kütüphane, yurtlar, dinlenme alanları, açık ve kapalı spor alanları, öğretim elemanları ve öğrenci bütünleşmesindeki samimi dayanışma ile üniversite öğrencisi olmanın sorumluluğu yanında haklı gurur ve keyfini yaşamaktadırlar.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu
Dekan E-posta: sabbas@ciu.edu.tr