Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri

Hakkımızda

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesindeki Kıbrıs Arı Ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi (KARÜM), Arı, arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili ilk başta arıcılar olmak üzere ilgili tüm paydaşlara destek vermektedir.
Merkezin amacı; Kıbrıs’ta bulunan tüm arı türleri ve arı ürünleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, arı ve arı ürünleriyle ilgili multidisipliner araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca, Üniversite bünyesinde bal ve diğer arı ürünlerinin analizi ile arı hastalıkları teşhis edecek akredite laboratuvarın kurularak arıcılara ve ilgili paydaşlara gerekli desteği sağlamak ve eğitim ve danışmalık hizmetleri ile üniversitenin temsiliyetinin sağlanmasıdır.
Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği ile planlanan ortak çalışmalar ile Kıbrıs’ta arıcılığın geliştirilmesi ve doğru bal analizlerinin alanında uzman kişiler tarafından yapılması için girişim başlatılmıştır. Balda polen analizleri de yapılarak gerçek bal çeşitlerinin tespiti yapılacak ve kıbrısta başta bal olmak üzere arı ürünlerinin bölgesel haritalandırılması sağlanacaktır.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde kurulmaya başlanan örnek arılık ile de öğrencilerle beraber arıcılık uygulamaları yapılacak ve sürdürülebilir kampüs hedefine destek sağlanacaktır.

Merkez Faaliyetleri

• Arı, arıcılık ve arı ürünleri konusunda güncel gelişmeleri takip ederek akademik faaliyetler yürütmek, nitelikli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek,
• İlk başta bölgesel ve ulusal, daha sonrasında da uluslararası işbirlikleriyle arı ve arıcılık master planı çıkararak projeler üretmek ve öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve küresel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
• Arı, arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili ilk başta arıcılar olmak üzere ilgili tüm paydaşlara hizmet vermek,
• Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak ve arı, arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili yayın üretmek,
• Tarım, hayvancılık ve diğer alanların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak,
• Topluma ve ilgili paydaşlara teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
• Dünyadaki gelişmiş araştırma merkezleriyle işbirlikleri yapmak,
• Arı ve arı ürünleri konusunda Üniversite öncesi öğrencilerin bilincinin artması için çalışmalar yapmak,
• Lisans öğrencilerinin arıcılık konusunda uygulamalar yapması için gerekli organizasyonu yapmaktır.

İletişim

Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi
Müdür:
 Doç. Dr. Erkay Özgör
Tel: +90 392 671 11 11   Dahili: 2052  
E-posta: center-karum@ciu.edu.tr