Haberleşme Teknolojileri

Misyon ve Vizyon

Konut evlerine sunulan bant genişliği yoğun olan multimedya hizmetleri, son on yılda muazzam bir büyüme göstermiştir.
Bu doğrultuda, son kullanıcılardan gelen talebi desteklemek için telekomünikasyon ağları ve bilgi ve iletişim teknolojileri geliştirilmiştir.
İletişim Teknolojileri Araştırma Merkezi (CTRC) 2014 yılında kurulmuş ve lisansüstü öğrencilerimize sektörle ilgili yüksek kaliteli araştırma projeleri sunmayı taahhüt etmiştir.
Araştırma kadromuz ve lisansüstü öğrencilerimiz, modern telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin temel bilimsel yönlerini ele almak için sadece araştırma merkezinde çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlar tarafından mümkün olan yeni teknolojiler sunmak için diğer prestijli üniversitelerdeki diğer araştırmacılarla birlikte çalışıyorlar.
Bu, araştırma merkezinin benzersiz bir özelliğidir - teori, uygulama ve ticarileştirme arasındaki güçlü bağlantılar.

İletişim

Haberleşme Teknolojileri Araştırma Merkezi
E-posta: center-ctrc@ciu.edu.tr