Çalışma Alanları

Araştırma Projeleri

1) Yeşil Sentez Yöntemi ile Su Arıtımında Kullanılan Adsorbent Üretimi
2) Katalitik Yöntemler ile Karbondioksitin Metan Gazına Dönüştürülmesi
3) Güzelyurt Bölgesi Toprak, Su ve Tarımsal Ürünlerde Ağır Metal Dağılımı
4) Sülfat Radikalleri ile Atık Su ve Yeraltı Suyu Arıtımı
5) Tekstil Endüstrisi Atık Sularındaki Boya maddelerinin Enzimatik Parçalanması