Dış İşbirlikleri

Fahri Profesör Mustafa Djamgoz

Doğa Bilimleri Fakültesi, Yaşam Bilimleri Bölümü, Imperial College London

Emeritus Professor Mustafa Djamgoz

Prof. Dr. Seyhan Altun

Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi

Professor Dr. Seyhan Altun

Prof. Dr. Gülgün Oktay

Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Professor Dr. Gülgün Oktay