Hayvan Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Hayvan Laboratuvarı in vivo deneyleri fasilite etmesi için dizayn edilmiştir. In vivo deneyler klinik araştırmaya giden yoldaki en önemli biyolojik, farmakolojik, ve tıbbi deneysel aşamalardan biridir. BRC hayvan laboratuvarı küçük deney hayvanlarının bakımı ve yetiştirilmesinin yanı sıra in vivo deneylerin desteklenmesini sağlamak için dizayn edilmiştir. BRC hayvan laboratuvarları CCAC deney hayvanları bakım ve kullanım kılavuzu, ILAR deney hayvanları bakım ve kullanım kılavuzu, ve NIH vivarium dizayn politika ve kılavuzuna uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Laboratuvarımızın çalışmalarında deney hayvanlarının refahının ve laboratuvar personelinin is güvenliği ve sağlığının yüksek standartta tutulmasına yönelik politikası bulunmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, mikrobiyoloji alanında kapsamlı ve aktif bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Bu laboratuvar, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi kompleksi içerisinde yer alan çok disiplinli araştırma hizmeti sunan bir niteliğe sahiptir. Laboratuvar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin geniş bir yelpazedeki tez çalışmalarına katkı koymaktadır. İzole edilmiş mikroorganizmalar üzerinde çalışma olanağının yanı sıra, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı prokaryosit ve okaryotik hücrelerin eş kültür ortamındaki etkileşimleri ile bakterilerin ve bakteri ürünlerinin kanser üzerindeki etkilerinin incelenmesi de mümkün kılınmaktadır. Araştırma konuları arasında, bakteriyel ürünlerin etkileme gücü ve kanser hücreleri üzerindeki etkileri yer almaktadır. Yine, klinik olarak izole edilmiş ürünler ile doğal ürünler ve bitki ekstrelerinin kanser hücreleri üzerindeki etkileri laboratuvar ölçeğinde incelenmektedir. Sallantılı ve statik enkübatörler, koloni sayacı, otoklavlar ve mikroskoplar, mikrobiyoloji laboratuvarının olağan donanımları olarak sayılabilir.

Elektrofizyoloji ve Görüntüleme Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Elektrofizyoloji ve Görüntüleme Laboratuvarı iki kısımlı ve elektrofizyoloji ve görüntüleme çalışmaları için özelleşmiş bir laboratuvardır. Laboratuvarın birinci kısmı elektrofizyolojik araştırmaların yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde iki tam kapsamlı olarak donanmış patch clamp rig sistemi yerleşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu patch clamp rig sistemleri sinir ve kardiyomiyosit gibi uyarılabilen hücrelerin yani sıra geleneksel olarak uyarılamaz kabul edilen kanser hücrelerinde bulunan ve önemli fonksiyonel işlem gören elektriksel aktivitelerin ölçülmesini sağlamaktadır. Bu sistemler farmakolojik çalışmalar için çok büyük öneme sahiptir. Laboratuvarın ikinci kısmı ise 3 adet konfokal mikroskop ve canlı görüntüleme mikroskop sistemleri gibi görüntüleme sistemlerinin yerleşeceği şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler immunohistokimya, immunositokimya ve özgün indikatör boyalar kullanılarak canlı fonksiyonel çalışmalar yapılabilmektedir.

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Hücre Kültürü Laboratuvarı normoksik ve hipoksik hücre kültürü inkübatörleri, biyogüvenlik kabinleri, tam kapsamlı ve geniş spektrumlu floresan mikroskop sistemi, krayogenic hücre ve doku saklama tankı, ultra soğuk derin dondurucu (-80oC) ve metastatik hücresel davranışlarının incelenmesini sağlayan mikroplaka okuyucu (Eliza okuyucu) gibi sistemler ile donanmıştır. Bu tam yüksek seviyede fonksiyonel olan ve çok aktif çalışan laboratuvar hücre kültürü, farmakolojik, hücresel metastatik davranışların incelenmesi deneylerinde kullanılmaktadır. Bu laboratuvar insan meme kanseri hücre modelleri (MDA-MB-231 ve MCF-7) ve sıçan prostat kanseri hücre modellerinin (Mat-LyLu ve AT2) de içinde olduğu çeşitli hücre hatlarının uzun sureli korunup saklanmasını sağlayan bir hücre bankasını bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlara ek olarak, bu laboratuvar BRC laboratuvar kompleksi içerisindeki diğer laboratuvarlara çalışma materyali sağlayarak destek vermektedir.

Moleküler ve Islak Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Moleküler ve Islak Laboratuvarı moleküler çalışmaların yapılamasını sağlamaktadır. Bu laboratuvar kullanılacak örnek materyali ve kontaminasyon hassaslığı ve riski göz önünde bulundurularak çeşitli fonksiyonel çalışma istasyonları şeklinde ayrılmıştır. Bu fonksiyonel çalışma istasyonları içerisinde solüsyon ve farmakolojik ajanların hazırlandığı çözelti hazırlama istasyonu (pH metre, manyetik karıştırıcı, ditile su cihazı vb.); protein izolasyonu ve ekspresyon çalışmalarının yapıldığı protein çalışma istasyonu (soğutmalı santrifüj, SDS elektroforez sistemi, Western blottlama sistemi, ve chemiluminescence görüntüleme sistemi); cDNA sentezi için DNA çalışma istasyonu (nano spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.); nükleotid ekspresyon çalışmalarının yapıldığı PCR çalışıma istasyonu (realtime PCR rotary cycler, UV görüntüleme sistemi, yatay elektroforez sistemi); RNA izolasyonu ve ekspresyonunun çalışıldığı RNA çalışma istasyonu (nano spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.) bulunmaktadır.